EVALUATIE EN VERGOEDING VAN LICHAMELIJKE SCHADE
2020-11-01

Author: Jan Matthys
ISBN13: 9789400012905
Issue date: 2020-11-01
Price: 95.00
Click here for more details.
Click here to buy this book.

 De evaluatie en de vergoeding van lichamelijke schade is een zeer complexe aangelegenheid die van situatie tot situatie bekeken moet worden en meestal afhankelijk is van de specifieke wetgeving waaronder het slachtoffer valt, zijn sociale status (rechthebbende als zelfstandige, werknemer, ambtenaar ...) en of de geleden schade integraal dan wel forfaitair vergoed wordt. Dit boek biedt een overzicht van de situatie en de evaluatie van lichamelijke schade ten gevolge van verkeersongevallen, agressie wegens geweldpleging en terrorisme, asbest, arbeidsongevallen, beroepsziekten, medische fouten en het gemeenrecht wegens de aansprakelijkheid van derden.
In deze herziene derde editie is een nieuw hoofdstuk gewijd aan de ‘Gewaarborgde inkomensverzekering’ en aan het Fonds voor Medische Ongevallen, met speciale aandacht voor de frequente betwistingen. Er wordt ook dieper ingegaan op de vereiste kwaliteiten van de arts-deskundigen en de interne keuken van hun manier van werken. Hierbij komen enkele speciale topics aan bod, zoals schade bij kinderen, bij bejaarden en als gevolg van hersentrauma’s.

Dit standaardwerk over de evaluatie en de vergoeding van lichamelijke schade mag niet ontbreken in de bibliotheek ontbreken van iedereen die met de menselijke schade wordt geconfronteerd, zij het als advocaat, raadgever, behandelende arts, sociale helper,…

Jan Matthys was geneesheer-inspecteur bij FEDRIS (vroegere Fonds voor Arbeidsongevallen/Fonds des Accidents de Travail), geneesheer-adviseur bij de RVA en bij de dienst Vreemdelingenzaken. Sedert verscheidene jaren verricht hij expertisewerkzaamheden voor verschillende rechtbanken.

Click here to see the ad(s)

LexGO Network