DE KWALITEITSWET
2020-07-01

Author: Thierry Vansweevelt , Sylvie Tack , Filip Dewallens , Stefaan Callens , Tom Goffin , Tom Balthazar , Réne Heylen , Aline Vanhove , Evelien Delbeke, Nils Broeckx, Steven Lierman
ISBN13: 9789400011106
Issue date: 2020-07-01
Price: 65.00
Click here for more details.
Click here to buy this book.

 Dit boek bespreekt de belangrijkste innovaties van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg, of nog 'de Kwaliteitswet'.
Deze nieuwe wetgeving verzekert dat de patiënt overal, of het nu in een ziekenhuis is of in een privépraktijk, op zorg van de hoogst mogelijke kwaliteit kan rekenen.

De Kwaliteitswet legt elke gezondheidszorgbeoefenaar talrijke nieuwe plichten op met het oog op kwaliteitsvolle en veilige gezondheidszorgverstrekkingen.
Die plichten hebben betrekking op de diagnostische en therapeutische vrijheid, de bekwaamheid om als gezondheidszorgbeoefenaar te werken, de karakterisatie, de omkadering, de anesthesie, de continuïteit, de permanentie, het medisch voorschrift, de reclame, de samenwerkingsverbanden, en last but not least het patiëntendossier en de deling van gegevens.
Al deze maatregelen en de impact ervan op de praktijk worden in dit boek toegelicht door specialisten in het gezondheidsrecht van de Vlaamse universiteiten.

Dit boek is het resultaat van een unieke samenwerking tussen de Universiteit Antwerpen, de KU Leuven en de Universiteit Gent.

De auteurs: Thierry Vansweevelt, Sylvie Tack, Filip Dewallens, Stefaan Callens, Tom Goffin, Tom Balthazar, René Heylen, Aline Vanhove, Evelien Delbeke, Nils Broeckx en Steven Lierman


LexGO Network