DE BESCHERMDE WERKNEMERS EN DE DUUR VAN HUN BESCHERMING TEGEN ONTSLAG EN OVERPLAATSING NA DE SOCIALE VERKIEZINGEN 2020
2020-12-01

Author: Bert Mergits
ISBN13: 9789400012202
Issue date: 2020-12-01
Price: 51.00
Click here for more details.
Click here to buy this book.

 De (kandidaat-)personeelsafgevaardigden voor de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk genieten een bijzondere bescherming tegen ontslag en overplaatsing.

In dit boek wordt een praktijkgerichte inventaris opgesteld van deze beschermde werknemers en de aanvang en het einde van hun bescherming, in de hiernavolgende hypothesen:
– de verkiezingsprocedure in 2020 heeft geleid tot de instelling van een nieuwe ondernemingsraad of een nieuw comité;
– de verkiezingsprocedure in 2020 heeft niet geleid tot de instelling van een nieuwe ondernemingsraad of een nieuw comité;
– de verkiezingen werden in 2020 niet georganiseerd.

Dit Cahier geeft een praktijkgericht overzicht van de beschermde werknemers en de aanvang en het einde van hun bescherming tegen ontslag en overplaatsing na voornoemde verkiezingen.

Bert Mergits is advocaat bij de balie te Antwerpen

Dit werk maakt deel uit van de reeks Cahiers Brussel Antwerpen Gent (CABG). In geval van intekening op de reeks CABG geniet u een permanente korting van 15%. Bovendien kunt u ook de reeds verschenen Cahiers (ook deze verschenen bij Larcier) bestellen met 15% korting.

Click here to see the ad(s)

LexGO Network