BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK 2016
2016-09-30

Author: Erik De Lembre , Stéphane Mercier , Els De Wielemaker
Format: Boek
ISBN13: 9789046585917
Issue date: 2016-09-30
Price: 191.16
Click here for more details.
Click here to buy this book.

Boekhouden in de praktijk is in de eerste plaats een basiswerk dat een uitermate eenvoudige toelichting geeft bij de boekhoudkundige principes en bij de verbanden tussen de rekeningen. Het boek volgt de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel en wordt rijkelijk geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk. In dit opzicht kan het erg nuttig zijn voor studenten die de eerste noties van het boekhouden willen leren.

In het tweede boekdeel gaan de auteurs veel dieper in op de rekeningen. Hier worden de werkingsregels uitgelegd, de waarderingscriteria opgesomd, wordt advies gegeven omtrent het gebruik en de analyse gemaakt van de economische bestaansreden van bepaalde rekeningen.

Boekhouden in de praktijk is een buitengewoon handig naslagwerk met tientallen voorbeelden, schema’s, journaalposten en tips. Het wordt aanbevolen voor studenten van het hoger onderwijs en docenten, maar ook voor boekhoudkundigen uit de praktijk die nu in één enkel boek tal van nuttige wenken zullen terugvinden.

In deze editie werd rekening gehouden met de boekhoudkundige impact van een aantal fiscale wijzigingen (o.a. de liquidatiereserve) en de nieuwe adviezen van de CBN.

Het kwaliteitslabel van dit basiswerk is nauw verbonden met de naam vanEm. Prof. dr. Erik De Lembre die destijds samen met ere-bedrijfsrevisor Michel vander Linden (†) het concept ervan uitwerkte. Als doctor in de Economische Wetenschappen bouwde hij een unieke loopbaan uit aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UGent, vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering. Hij maakte vooral naam in de domeinen boekhouden, audit en waardering van ondernemingen. Erik De Lembre zorgde er voor dat er steeds een aansluiting was met de "praktijk". Hij is erebedrijfsrevisor, erebankrevisor en past voorzitter van Ernst & Young België.

 

ISBN: 9789046585917
Bestelcode: BP/723-YB
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Frequentie: 1 update per jaar
Aantal pagina's: 834 pagina's


LexGO Network