BASISWETTEKSTEN INZAKE HET RECHT VAN DE INTELLECTUELE EIGENDOM (TIENDE EDITIE)
2020-01-01

Author: Hendrik Vanhees
ISBN13: 9789400010604
Issue date: 2020-01-01
Price: 45.00
Click here for more details.
Click here to buy this book.

 In dit wetboek worden de belangrijkste en meest relevante basisteksten op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht bijeengebracht. De keuze van de opgenomen teksten gebeurde in functie van de colleges ‘Recht van de intellectuele eigendom’, zoals deze gedoceerd worden aan de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent, en van de dagelijkse juridische praktijk. Het wetboek is volledig aangepast aan de inwerkingtreding van het Wetboek van economisch recht (WER) en aan de opname van de intellectuele eigendom in dit wetboek.

Click here to see the ad(s)

LexGO Network