ARBEIDSRELATIEWET 2.0
2020-12-01

Author: Vincent Dooms , Tom Messiaen
ISBN13: 9789400012059
Issue date: 2020-12-01
Price: 89.00
Click here for more details.
Click here to buy this book.

 Wat is een schijnzelfstandige? Het boek schetst het probleem van de schijnzelfstandigheid door te vertrekken van het arbeidsrecht en de notie gezag, essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst, uit te werken. Daarna volgt een bespreking van alle mogelijke gevolgen van de herkwalificatie van zelfstandige samenwerking in een overeenkomst in een arbeidsovereenkomst en omgekeerd.
Er wordt tevens dieper ingegaan op de kwalificatie van organisatie van de arbeidsprestaties onder de vorm van eenpersoonsvennootschappen. Tot slot wordt nagegaan hoe de rechtspraak is geëvolueerd.

In dit boek gaat uiteraard aandacht uit naar een aantal nieuwigheden, zoals het sociaal statuut van de mandataris binnen de nieuwe vennootschapswet en naar recente uitspraken van de Administratieve Commissie.

Dhr. Vincent Dooms is eerste voorzitter Arbeidshof Gent.
Mr. Tom Messiaen is advocaat-vennoot Monard Law.


Dit werk maakt deel uit van de Bibliotheek Sociaal Recht. Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.
 

Click here to see the ad(s)

LexGO Network