ALTERNATIEVE VERLONING 2019
2019-06-21

Format: Livre
ISBN13: 978-2-8072-057
Issue date: 2019-06-21
Price: 89.00
Click here for more details.
Click here to buy this book.

Het basisloon van werknemers wordt steeds vaker aangevuld met allerhande extralegale voordelen. Deze vormen van alternatieve verloning zijn bijzonder aantrekkelijk voor de werkgever. Ze bieden hem de mogelijkheid om te ontsnappen aan de hoge fiscale en parafiscale druk. Werkgevers zijn dan ook enorm bedreven in het gebruiken en bedenken van alternatieve loonvormen: bedrijfswagens, bonussen, ... Deze wijze van verloning is bovendien een handige manier om de werknemer aan het bedrijf te binden en speelt bijgevolg een cruciale rol in de verhouding werkgever-werknemer. De vraag rijst wat alternatieve verloning precies inhoudt. De afbakening van het begrip heeft immers verregaande implicaties op het vlak van de belastingen en de sociale bijdragen. Dit boek geeft een duidelijk overzicht van de meest voorkomende alternatieve loonvormen. Elke loonvorm wordt apart onder de loep genomen: wat zijn de consequenties op het vlak van de sociale bijdragen? Wat zijn de fiscale gevolgen voor de werkgever en de werknemer? Indien nodig, worden ook juridische aspecten toegelicht. Deze editie 2019 is verrijkt met talrijke nieuwigheden: • de wijzigingen aan de niet-recurrente resultaatgebonden voordelen en de e-bonus; • het op elkaar afstemmen van de bedragen van de sociaal en fiscaal vrijgestelde geschenken; • de nieuwe berekeningswijze van het belastbaar voordeel bij de terbeschikkingstelling van een woning; • preciseringen en verduidelijkingen bij de winstpremie; • het nieuw vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW); • de wijzigingen aan de mobiliteitsvergoeding (cash for car); • het nieuwe mobiliteitsbudget in vergelijking met de cash for car; • verduidelijkingen en interpretaties in de meeste hoofdstukken; • updates van alle bedragen. Dit boek is ook beschikbaar in het Frans: Les rémunérations alternatives.


LexGO Network