MarlexAddress:
Dirk Martensstraat 23
8200 Brugge
Belgium
URL: http://www.marlex.be

Kandidaten dienen geïnteressseerd te zijn in het ondernemingsrecht in de ruime zin van het woord. Marlex zoekt specialisten in deelmateries van het ondernemingsrecht om in teamverband complexe dossiers te behandelen.

Employee count :

4


Legal employee count :

12


Function :

Lawyer
Support


Main Practices :[ infos ]


Tax
Litigation
Public
I.P. | I.T.
Corporate | Commercial | Economic
Social | Work


Region :

Oost-Vlaanderen
West-VlaanderenRecruiter :

Mr. Marc D'hoore (Advocaat-Vennoot)
Tel: +32 (0) 50 83 20 38
Fax: +32 (0) 50 83 20 36
advocatenkantoor@marlex.be

Manager :

No Contact

Press :

No Contact

No open vacancies

Marlex versterkt tak Vennootschap & Onderneming
29/01/2018

Advocatenkantoor Marlex kent een aanzienlijke versterking van de tak Vennootschap & Onderneming met de komst van Sophie Steevens en Kim Van Quekelberghe, die recent het kantoor hebben vervoegd. 

Read more

Frederick Bruloot vervoegt Marlex
21/11/2017

Frederick Bruloot heeft Marlex vervoegt. Hij is advocaat sinds 2005 en heeft een bijzondere specialisatie in het vastgoed- en aansprakelijkheidsrecht. Hij zal zich ook toeleggen op subsidies & overheidsmiddelen.

Read more

Dave Pardo vervoegt Marlex
01/06/2016

Dave Pardo heeft met ingang van 1 juni 2016 het kantoor Marlex in Brugge vervoegt. Marlex versterkt hiermee de tak Vennootschap & Onderneming.

Read more

Caroline Thiel versterkt de fiscale praktijk van Marlex
17/04/2015

Het advocatenkantoor Marlex heeft Caroline Thiel aangetrokken om de fiscale praktijk verder te versterken. Met de komst van Caroline telt het fiscale team nu 4 gespecialiseerde advocaten.

Read more

De milieustakingsvordering: afwachten betekent niet noodzakelijk stilzitten
12/05/2020

Naar aanleiding van een eerdere bijdrage hebben wij reeds gewezen op de mogelijkheid voor inwoners om op te treden namens een gemeente, hetgeen voornamelijke toegepast wordt in het kader van (potentiële) milieu-inbreuken. In een recent arrest van 6 maart 2020 oordeelde het Hof van Beroep te Gent (2019/AR/1144, onuitgegeven) zeer terecht dat dergelijke vordering wel degelijk aan zeer strikte toepassingsvoorwaarden is onderworpen om op ontvankelijke wijze opgestart te kunnen worden.

>Read more

Terug aan de slag met uw personeel: hoe veilig heropstarten in tijden van corona?
17/04/2020

Nu we al bijna vijf weken van “coronamaatregelen” achter de rug hebben, veel personeel op tijdelijke werkloosheid staat en een bijkomende verlenging van die periode zich aankondigt, staan heel wat bedrijven voor de “grote vraag”: mag ik heropstarten of niet? En zo ja, hoe moet ik dat doen? Wat als ik controle krijg?

>Read more

Corona geen overmacht voor huurders
31/03/2020

Kan een huurder zich beroepen op de uitzonderlijke situatie die veroorzaakt wordt door het coronavirus en overmacht inroepen om de huurprijs niet te betalen?

>Read more

Wettelijke betaaltermijnen ten opzichte van kmo’s
25/03/2020

Op 29 april 2020 treden de bepalingen van de wet van 28 mei 2019 in werking. Deze bepalingen voorzien in een wijzing van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. De voornaamste wijziging houdt in dat de conventionele betalingstermijn bij handelstransacties tussen grote ondernemingen en kmo’s tot maximaal 60 kalenderdagen beperkt wordt.

>Read more

Click here to see the ad(s)

Direct links

LexGO Network