Bouwen Luc AdvocatenkantoorAddress:
Wampenberg 71
2370 ARENDONK
belgium
URL: http://www.advbouwen.be

Het advocatenkantoor werd door meester Luc Bouwen in oktober 1985 opgestart. Het kantoor is geleidelijk gegroeid en werd in 2003 omgevormd tot een éénpersoonsvennootschap, de bvba Luc Bouwen (KBO 861.963.279). Meester Bouwen wordt in het kantoor bijgestaan door een interne advocaat-medewerker, een externe advocaat-medewerker en een ervaren administratieve medewerkster. Het kantoor gebruikt de beroepservaring en de voortdurend bijgeschoolde kennis van de advocaat voor een persoonlijke en resultaatgerichte begeleiding, waarbij in het bijzonder kleine en middelgrote ondernemingen en particulieren in hun juridische belangen worden ondersteund. Het kantoor streeft ernaar de cliënten zo breed mogelijke dienstverlening aan te bieden. Dit betekent dat alle mogelijkheden benut worden om een gerechtelijke procedure te vermijden. De advocaat is de geschikte raadsman om de particulier en de ondernemer bij te staan in een poging tot minnelijke regeling en de daarbij horende onderhandelingen. Ook wanneer een gerechtelijke procedure onvermijdelijk is, besteedt de advocaat bijzondere aandacht aan de te volgen strategie, de voorbereiding van de procedure, het overleg met de cliënt en het in staat stellen en behandelen van de procedure. De beperkte omvang van het kantoor laat een flexibele en vooral persoonlijke en cliëntgerichte aanpak toe. De cliënt wordt over elke evolutie in zijn dossier stipt op de hoogte gehouden en wordt betrokken bij elke beslissing die in een procedure of onderhandeling noodzakelijk is. Via automatische interne rappellering gebeurt de opvolging van alle dossiers op geregelde tijdstippen. Uiteraard is de geschillenbeslechting niet beperkt tot het rechtsgebied van de rechtbanken te Turnhout en het hof van beroep te Antwerpen, en wordt de behandeling van zaken voor andere rechtbanken en hoven van beroep in gans België eveneens door ons kantoor verzorgd. Via vrije samenwerking met advocatenkantoren in de buurlanden, is ook internationale dienstverlening mogelijk. Door het optimale gebruik van de modernste informatietechnologie en een uitgebreide juridische bibliotheek en door het permanente opvolgen van de ontwikkelingen in wetgeving, rechtspraak en rechtsleer, is kwaliteit verzekerd.

Employee count :

1


Legal employee count :

2


Function :

Lawyer


Main Practices :[ infos ]


Civil
Tax
Criminal
Corporate | Commercial | Economic
Social | WorkRecruiter :

Luc Bouwen
Tel: +32 (0) 14 67 25 72
[email protected]

Manager :

No Contact

Press :

No Contact

No open vacancies
No news
No articles

Click here to see the ad(s)

Direct links

LexGO Network