TiberghienAddress:
Havenlaan 86 C/419
1000 BRUSSEL
Belgium
URL: http://www.tiberghien.com

Tiberghien is a leading tax law firm specialising in providing client focused solutions to complex and legal tax issues. 

With offices in Brussels, Antwerp and Luxembourg, Tiberghien is noted for its entrepreneurial and business oriented approach. Its operational relationship with a number of international (tax) law firms has resulted in the creation of a powerful network that is able to offer seamless cross-border tax advice to its clients.

Employee count :

25


Legal employee count :

55


Function :

Lawyer
Support


Main Practices :[ infos ]


Civil
Tax


Region :

Brussels
Antwerpen
LuxembourgRecruiter :

No Contact

Manager :

No Contact

Press :

Mrs. Bea Boes
Tel: +32 (0) 2 773 40 00
Fax: +32 (0) 2 773 40 55
[email protected]

Tiberghien

Corporate Estate - fiscaal advocaat
Tiberghien - 25/07/2022

Het Estate Planning team adviseert zijn cliënten over alle aspecten van familiaal vermogensrecht en vermogensplanning (o.a. huwelijksgoederenrecht,...

Read more
Tiberghien

Compliance - Advocaat
Tiberghien - 25/07/2022

Als Compliance-Advocaat neem je een belangrijke rol in op het terrein van compliance en deontologie. Je zorgt ervoor dat vennoten, advocaten en...

Read more

Tiberghien opens new office in Ghent
09/05/2017

Tiberghien, the specialist tax law firm with over 80 lawyers and the largest tax practice in Belgium, has opened a new office in Ghent. The new location is situated near the Ghent-Saint-Peter railway station. It is the home of a local team of lawyers who are now providing local clients – entrepreneurs, private clients and the public sector – with Tiberghien’s knowledge, experience and (inter)national network.

Read more

Tiberghien’s continued growth
04/04/2017

In recent years, tax law firm Tiberghien has seen tremendous growth. Now, in addition to this organic growth, the tax lawyers of the law firm Dauginet, will be joining the Tiberghien team.

Read more

Nomination de nouveaux associés au sein du cabinet d'avocats Tiberghien
09/03/2016

Le cabinet Tiberghien a renforcé sa position de fournisseur de services multidisciplinaires en matière fiscale avec la nomination de Robby ACKERMANS, Stijn VASTMANS et de NICK BOONEN comme associé et de Nico DEMEYERE comme counsel. 

Read more

Tiberghien Advocaten stapt in joint-venture voor geïntegreerd juridisch-fiscaal-economisch advies
12/10/2015

Op 13 oktober 2015 wordt TIVALOR gelanceerd, een nieuwe zakelijke dienstverlener die geïntegreerd juridisch-fiscaal-economisch advies aanbiedt op gebied van verrekenprijzen (transfer pricing), waarderingen, business modeling en legal economics. TIVALOR is een joint venture tussen fiscaal advocatenkantoor Tiberghien en Andy Neuteleers, een doorwinterd transfer pricing en waarderingseconoom.

Read more

Een nieuw hoofdstuk aan de UBO-register saga: het KB van 23 september 2020
19/10/2020

De implementatie van het Belgisch UBO-register is verworden tot een heuse saga. Daarbij werd de deadline voor de eerste registratie tot driemaal toe werd uitgesteld - de laatste maal evenwel via een administratief gedoogbeleid – moesten diverse FAQ’s verduidelijking brengen en heeft de technische uitvoering van het register verschillende kinderziektes doorlopen. Inmiddels lijkt iedereen met het Belgisch UBO-register vertrouwd te zijn. Hoog tijd dus om de puntjes op de ‘i’ te zetten en de laatste technische details weg te werken via een aanvullend Koninklijk Besluit van 23 september 2020.

>Read more

Verplichte registratie in België van buitenlandse notariële schenkingsakten: voorzien vanaf 1 december 2020
10/07/2020

Het intussen veelbesproken wetsvoorstel nr. 55/1357 van 17 juni 2020 werd gisteren goedgekeurd in de Kamercommissie Financiën in tweede lezing. Dit betekent dat de verplichte registratie van buitenlandse notariële schenkingsakte dichterbij komt.

 

>Read more

Covid-maatregelen: tijdelijke carry-back en wederopbouwreserve
28/05/2020

Met een voorontwerp van wet wenst de regering in het licht van de covid-19 pandemie bijkomende fiscale ondersteuning te bieden met het oog op het vrijwaren van de liquiditeits- en solvabiliteitspositie van vennootschappen (en ondernemers-natuurlijke personen). Samengevat, zullen vennootschappen (en ondernemers-natuurlijke personen) met een eerste maatregel de verliezen, geleden in 2020 kunnen aanrekenen op hun vroegere winsten over 2019 (vandaar de term “carry-back”) en zullen zij desgevallend recht hebben op de terugbetaling van hun voorafbetalingen over 2019. Met een tweede maatregel wordt aan ondernemingen de mogelijkheid gegeven om hun eigen vermogen op een fiscaal vriendelijke manier te herstellen.

>Read more

Stock option schemes in times of COVID-19
11/05/2020

The corona crisis has an unprecedented impact on our society. Now that urgent operational issues have been taken care of, it is time to address to more strategic questions. We can comment on 2 challenges and opportunities as to stock option schemes. Read the article for more.

>Read more

Click here to see the ad(s)

Direct links

LexGO Network