PubliusAddress:
Beneluxpark 27B
8500 Kortrijk
Belgium
URL: http://www.publius.be

Publius is een advocatenkantoor met vestigingen in Kortrijk, Brussel en Antwerpen, dat goed op weg is om dé referentie in publiek recht en de publieke sector te worden. Publius kiest voor een eigentijdse invulling van de advocatuur: de advocaat die als juridische raadgever samen met de cliënt zoekt naar oplossingen en uitdagingen.

Employee count :

4


Legal employee count :

19


Function :

Lawyer


Main Practices :[ infos ]


Public


Practices details :

Stedenbouwrecht - Milieurecht - Overheidsopdrachtenrecht - Bodemrecht -Handelsvestigingen -Energie –en klimaatrecht - Ambtenarenrecht - Lokale belastingen - Onderwijsrecht - Vastgoedrecht


Region :

Brussels
Antwerpen
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
LimburgRecruiter :

No Contact

Manager :

Mr. Dirk Van Heuven (Partner)
Tel: +32 (0)56 74 56 00
Fax: +32 (0)3 270 33 51
[email protected]

Press :

No Contact

No open vacancies
No news

Aansprakelijkheid bij talmen van een overheid
27/01/2021

In een vonnis van 15 januari 2021 legt de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, nog eens de principes uit over de aansprakelijkheid bij talmen van een overheid.

>Read more

Mogelijkheid tot cassatieberoep moet steeds worden vermeld
29/07/2020

In een belangwekkend arrest van 16 juli 2020 heeft het Grondwettelijk Hof een opvallende prejudiciële vraag van de Raad van State bevestigend beantwoord.

>Read more

Valt interne correspondentie met de juridische dienst onder de openbaarheid van bestuur?
15/07/2020

De vraag of de briefwisseling met een bedrijfsjurist, werkzaam binnen een overheidsdienst, al dan niet openbaar gemaakt moet worden maakte het voorwerp uit van een discussie voor de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie, afdeling openbaarheid van bestuur, dewelke werd beslecht op 5 december 2019.

>Read more

Hoofddoekenarrest van Grondwettelijk Hof
05/06/2020

Op 5 juni werd het gemediatiseerde hoofddoekenarrest nr. 81/2020 van het Grondwettelijk Hof van 4 juni 2020 gepubliceerd.

>Read more


Direct links

LexGO Network