Orde van Vlaamse BaliesAddress:
Koningsstraat 148
1000 BRUSSEL
Belgium
URL: http://www.advocaat.be

Contact

No Contact

No open vacancies

Verzekering rechtsbijstand: premie voor advocatenerelonen deels fiscaal aftrekbaar sinds 1 september
03/09/2019

Sinds 1 september 2019 kunnen consumenten een vernieuwde en ruimere rechtsbijstandsverzekering afsluiten die meer dagelijkse juridische problemen dekt. Er wordt gepoogd de verzekering aantrekkelijk te maken door een belastingvermindering voor een deel van de premie (ongeveer € 125) fiscaal aftrekbaar te maken. De Orde van Vlaamse Balies, die alle Vlaamse advocaten groepeert, hoopt dat dat een stimulans is om burgers toe te laten hun recht te laten gelden.

Read more

Nieuwe rechtsbijstandsverzekering dreigt kat in een zak te worden
01/08/2019

Read more

Nieuw reglement zorgt voor extern toezicht op naleving deontologische regels binnen advocatuur
05/07/2019

Op 4 juli 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Oprichtings- en werkingsreglement College van Toezicht, dat de Orde van Vlaamse Balies onderwerpt aan een controle van buitenaf. Het nieuwe reglement is het sluitstuk van een zeer principieel debat, waarbij de advocatuur zelf vraagt naar externe controle over hoe de deontologie van advocaten wordt toegepast.

Read more

Vlaamse balies lanceren chatbot om juiste advocaat te vinden
10/04/2019

Op initiatief van de balie West-Vlaanderen, en in samenwerking met legal tech bedrijf Lawren.io, sloegen de balies West-Vlaanderen, Provincie Antwerpen, Limburg en de Orde van Vlaamse Balies de handen in elkaar om een volledig autonome chatbot te ontwikkelen die rechtzoekenden helpt om juridische bijstand van een advocaat te vinden. Aan de hand van een reeks vragen zet de chatbot iemand op weg naar de juiste juridische hulp, 24 uren per dag en 7 dagen per week.

Read more
No articles

Click here to see the ad(s)

Direct links

LexGO Network