Orde van Vlaamse BaliesAddress:
Koningsstraat 148
1000 BRUSSEL
Belgium
URL: http://www.advocaat.be

Contact

No Contact

No open vacancies

Orde van Vlaamse Balies dient een klacht in bij het Comité P over afluisteren advocaten
14/05/2021

Orde van Vlaamse Balies (OVB) is ontstemd en interpelleert Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden over het nieuws dat de politie mogelijk vertrouwelijke gesprekken tussen advocaten en hun cliënten afluisterde.

De Orde van Vlaamse Balies eist van de minister, van het parket en van het Comité P een onderzoek tot op het bot van deze schandelijke praktijk. Gesprekken afluisteren tussen een advocaat en zijn/haar cliënt is ontoelaatbaar.” stelt Peter Callens, de voorzitter van de OVB. “Ik dring er bij de minister ook op aan dat zij nagaat of dergelijke onaanvaardbare mistoestanden zich ook voordoen in andere politiezones, zodat daar meteen paal en perk kan aan worden gesteld. De OVB heeft alvast bij het Comité P een klacht ingediend tegen de politiezone in kwestie.

Read more

"Het gaat goed met de vrouw aan de balie"
08/03/2021

"Het gaat goed met de vrouw aan de balie", zo vindt OVB bestuurder en woordvoerder Kathleen Vercraeye op Internationale Vrouwendag. Bekijk haar videoboodschap.

Read more

Grondwettelijk Hof bevestigt beroepsgeheim advocaten m.b.t. meldingsplicht fiscale constructies
28/12/2020

Het beroepsgeheim van een advocaat is belangrijk voor de vertrouwensband met de burger. Daarom schorst het Grondwettelijk Hof op verzoek van de Orde van Vlaamse Balies enkele verplichtingen voor advocaten die voortvloeien uit het Vlaamse DAC6-decreet.

Read more

Antwoord OVB op de sociale media hetze over DPA en Diplad
15/11/2020

Om de twee weken op vrijdag schrijft Peter Callens, de voorzitter van de OVB, de actualiteit van zich af. De afgelopen dagen volgde hij de hetze op sociale media over DPA en Diplad. Hij vindt de rechtstreekse aanval tegen de advocatuur zowel misplaatst als ongegrond. Dit is waarom.

Read more
No articles

Click here to see the ad(s)

Direct links

LexGO Network