Modo Advocaten / AvocatsAddress:
Rue Edmond 56-76 B Tollenaerestraat
1020 BRUSSEL / BRUXELLES
Belgium
URL: http://www.modo-law.be

MODO Advocaten/Avocats is a Brussels based law firm which focuses on sector based legal services. MODO Advocaten/Avocats is currently active in the creative industries (entertainment, design & fashion, arts, advertising, technology and innovation) and in regulated industries (energy, finance & banking, media and sports & gaming).

Function :

Lawyer


Main Practices :[ infos ]


Civil
Tax
Litigation
Criminal
I.P. | I.T.
Corporate | Commercial | Economic
Social | Work
Other


Practices details :

Our team consists of reputable specialists who have been active for many years in renowned international and domestic law firms, where they have built up expertise in counseling both large and small and medium sized enterprises in the following area’s of law:

Advertising law
Banking law
Business law
Collateral law
Consumer law
Contract law
Corporate law
Data protection & privacy law
Energy law
Entertainment & law
Finance law
Information technology law
Intellectual property law
Liability law
Market practices law
Property law
Sports & gaming lawRecruiter :

Mrs. Régine Feltkamp (Advocaat-Avocat-Attorney Professor V.U.B.)
Tel: +32 (0) 2 427 39 00
Fax: +32 (0) 2 425 39 00
[email protected]

Manager :

Mrs. Régine Feltkamp (Advocaat-Avocat-Attorney Professor V.U.B.)
Tel: +32 (0) 2 427 39 00
Fax: +32 (0) 2 425 39 00
[email protected]

Press :

No Contact

No open vacancies

MODO welcomes its new member Dodo Chochitaichvili
17/07/2019

MODO Advocaten / Avocats is delighted to welcome Dodo Chochitaichvili as new member of its association.

Read more

MODO expands with 3 new associates
10/10/2018

Sector focus law firm MODO expands with 3 new associates.

Read more

MODO welcomes its new partner Dominique Walravens
05/01/2017

MODO Advocaten / Avocats is delighted to welcome Dominique Walravens as new partner.

Dominique Walravens, previously partner at Racine, will focus on the sector “property”. She will assure assistance and counselling for all aspects related to real estate

Read more

De nieuwe Vlaamse studentenhuurovereenkomst
14/05/2019

Het federale huurrecht kent en kende geen specifieke wettelijke regeling voor huisvestiging bij studenten.

Sedert 1 januari 2019 is in Vlaanderen het decreet van 9 november 2018 houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan (BS 7 december 2018)

>Read more

BTW en onroerende verhuring: wat verandert er vanaf 1 januari 2019?
14/01/2019

De wet van 14 oktober 2018 (BS 25 oktober 2018) voert drie belangrijke wijzigingen door inzake BTW op huur van onroerende goederen.

Vooreerst wordt een optionele BTW-heffing ingevoerd inzake de verhuur van onroerende goederen bij professionele verhuur. 

>Read more

Gerechtelijke invordering voor een onbetwiste commerciële schuld is op zich niet foutief
13/11/2017

Met de wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie werd, in de artikelen 1394/20 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek, een nieuwe procedure in het Belgisch recht geïntroduceerd aan de hand waarvan professionele schuldvorderingen onder bepaalde voorwaarden uitvoerbaar kunnen worden gemaakt buiten enige rechterlijke tussenkomst om (zie hierover onze eerdere bijdrage).

>Read more

Click here to see the ad(s)

Direct links

LexGO Network