Jurist Overheidsopdrachten
20/06/2022

Region: Brussels
Function: In-House
Environnement: Public sector
Legal subjects: Administrative law and public procurement
Job Type: Full time
Contract Type: Permanent contract
Your ref.: Job ID 2521009 - LexGO

Je komt terecht bij Het Facilitair Bedrijf, waar meer dan 800 collega's samenwerken om alle medewerkers van de Vlaamse overheid een aangename en duurzame werkomgeving te geven.

Expand All
Close All


Je komt terecht bij Het Facilitair Bedrijf, waar meer dan 800 collega's samenwerken om alle medewerkers van de Vlaamse overheid een aangename en duurzame werkomgeving te geven. Zo zijn we verantwoordelijk voor het vastgoedbeheer, de werkplekinrichting, facilitaire diensten zoals schoonmaak, catering, logistiek en mobiliteit, en voor aankopen en contractbeheer. Zo helpen we de collega's van de Vlaamse overheid, maar ook lokale besturen en provincies om hun werk optimaal uit te voeren.

De functie situeert zich binnen de afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten. Deze afdeling vervult de rol van aankoopcentrale en kenniscentrum overheidsopdrachten binnen de Vlaamse overheid. De aankoopcentrale zorgt voor het afsluiten van raamovereenkomsten met betrekking tot gangbare en gebruikelijke ondersteunende goederen en diensten ten behoeve van alle entiteiten van de Vlaamse overheid. De ontwikkeling van deze raamovereenkomsten gebeurt binnen de expertise-driehoek waarin de juridische, economische en technische experten nauw samenwerken. Als kenniscentrum overheidsopdrachten verleent de afdeling advies en begeleiding bij overheidsopdrachten aan alle entiteiten van de Vlaamse overheid. De afdeling biedt ook ondersteuning bij het beleid rond overheidsopdrachten en in het kader van vernieuwende projecten.

Werk je graag in team? Ben je op zoek naar een juridische functie met veelvuldige contacten in een uitdagende en gevarieerde omgeving? Ben je iemand die graag creatieve oplossingen zoekt voor juridische vraagstukken? Lees dan zeker verder!

Als jurist overheidsopdrachten kom je terecht bij het team Ondersteuning Beleid en Aankoop in de afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten. Dit team bestaat uit een 8-tal medewerkers. Het team biedt ondersteuning bij de aankoopprocedures van generieke diensten en producten (o.a. facilities, HR, ICT, …) en bij beleidsmatige projecten binnen de Vlaamse overheid.

Als jurist maak je deel uit van de aankoopprojectteams (samen met inhoudelijke experts en aankopers) die raamcontracten uitwerken. Je vertegenwoordigt hierin de juridische poot en waakt over de juridische kwaliteit van de aankoopprocedures.

Je wordt ook betrokken bij beleidsmatige projecten onder meer in het kader van duurzame en innovatieve overheidsopdrachten. Je bent dus niet enkel expert in de wetgeving overheidsopdrachten, maar kan de regelgeving ook creatief toepassen en doorvertalen naar concrete duurzame oplossingen.

Samen met het team Kennis en Advies (8 medewerkers) en het team Gedingen en Juridische zaken (3 medewerkers) vormt het team Ondersteuning Beleid en Aankoop het Kenniscentrum Overheidsopdrachten. Tussen deze teams bestaat er een wisselwerking van wederzijdse ondersteuning. Je kan dus ook ingeschakeld worden in de adviesverlening en de projecten van de andere teams.

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

Je hebt een masterdiploma in de rechten. Functierelevante ervaring als jurist (stages als jurist worden ook als ervaring beschouwd) en/of functierelevante ervaring met overheidsopdrachten is geen vereiste, maar wel een pluspunt in de voorselectie.

Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je in september afstudeert en het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

 

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur en wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van Adjunct van de directeur (rang A1, salarisschaal A111 (bij 0 jaar anciënniteit)). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
   
 • Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer.
   
 • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering (https://overheid.vlaanderen.be/personeel/verloning-en-voordelen/hospitalisatieverzekering) die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
   
 • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
   
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen Kerstdag en Nieuwjaar.
   
 • Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge).

 

Interested?

Solliciteer online.

Vacature Jurist Overheidopdrachten bij het Facilitair Bedrijf - vind alle vacatures voor bedrijfsjuristen, legal consultants, legal interim managers, fiscalisten en advocaten op www.lexgo.be - de website voor jobs in tax en legal in België en Luxemburg!

 

See all jobs from Vlaamse Overheid

See also other jobs in the same functions: In-House

See also other jobs in the same specialisation: Administrative law and public procurement

See also other jobs in the same functions and regions: In-House (Brussels)

All jobs

Featured Jobs

Juridisch Adviseur...

Juridisch Adviseur Investments - Brussel

Read more
Legal Counsel Corporate Law...

Legal Counsel Corporate Law & M&A - Meise

Read more
Legal Counsel

Legal Counsel

Read more
Legal Counsel - Brussels

Legal Counsel - Brussels

Read more
Jurist IP, IT & GDPR -...

Jurist IP, IT & GDPR - Internationaal

Read more
Legal Counsel

Legal Counsel

Read more
Advocaat-stagiair en/of...

Advocaat-stagiair en/of junior advocaat overheidsopdrachten en -contracten

Read more
(Junior) Associate M&A...

(Junior) Associate M&A transacties - Antwerpen

Read more
Banking Associate (Finance...

Banking Associate (Finance & Projects)

Read more
Legal Counsels - Bruxelles

Legal Counsels - Bruxelles

Read more

LexGO Network