2 juristen - Agentschap Justitie en Handhaving
15/07/2022

Region: Brussels
Function: In-House
Environment: Public sector
Legal subjects: Administrative law and public procurement, Criminal
Job Type: Full time
Contract Type: Permanent contract
Your ref.: LexGO14/07

Ben jij gepassioneerd door het interpreteren en vertalen van wet- en regelgeving? Ga jij graag aan de slag met juridische vraagstukken en overheidsopdrachten? Sta je graag interne klanten bij door het meewerken en uitbouwen van een specifieke dienstverlening en procedures die verband houden met juridische adviezen of specifieke juridische diensten? Dan is deze job iets voor jou! 

Expand All
Close All


Het agentschap heeft als missie te zorgen voor een efficiënte en daadkrachtige uitvoering van het beleid inzake Justitie en Handhaving. Justitie en Handhaving bundelt de krachten van de afdeling Justitiehuizen, Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht,Gendergerelateerd Geweld, Vlaamse handhaving en Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Samen met onze partners bouwen we aan een sterke Vlaamse justitie. Het Agentschap Justitie en Handhaving is een onderdeel van het beleidsdomeinKanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie.  

De belangrijkste taken van het Agentschap Justitie en Handhaving zijn: 

 • Opdrachten uitvoeren in het kader van een gerechtelijke procedure of ter uitvoering van een gerechtelijke beslissing; 

 • Slachtoffers onthalen, informeren, bijstaan en doorverwijzen; 

 • Juridische eerstelijnsbijstand organiseren; 

 • Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden; 

 • De ketenaanpak intrafamiliaal geweld en de Family Justice Centers coördineren; 

 • De erkennings- en bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik organiseren; 

 • Sectoroverschrijdende netwerken uitbouwen, installeren, faciliteren en in stand houden op het kruispunt van justitie, politie, welzijn en zorg, en deelnemen aan dergelijke netwerken; 

 • De Vlaamse strafrechtelijke prioriteiten vastleggen en ondersteuning bieden bij het gebruik van het injunctierecht.

Wij zijn op zoek naar één jurist voor de afdeling Staf en Coördinatie en één jurist voor de afdeling Beleid

 • Als jurist bij de afdeling Staf en Coördinatie ligt je focus op de management ondersteuning en interne werking. Je takenpakket is breed en bestaat uit het oplossen van juridische vraagstukken in het kader van de organisatie, maar focust zich daarnaast ook op overheidsopdrachten, gegevensbescherming en de opvolging van geschillen. 

 • Als jurist bij de afdeling Beleid zal je voornamelijk inhoudelijk juridisch ondersteuning geven aan de andere afdelingen binnen het Agentschap (bijv. afdeling Justitiehuizen, afdeling Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden, …). Vanuit de algemene werking van de dienst maak jij de vertaalslag naar de juridische dienstverlening. Je zal meewerken aan verscheidene thema’s en projecten vanuit een juridische blik. 

 

Zit je al enkele jaren in het vak of kom je net van de schoolbanken? Geen probleem! Wij vinden het belangrijk dat je pragmatisch ingesteld bent en dat je een gezonde drive bezit om mee te bouwen aan de verdere ontwikkeling van een nieuw agentschap. In deze functie krijg je de kans om je stempel te drukken. 

Lees meer over de functie in het selectiereglement dat je als bijlage terugvindt op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/vacatures/2-juristen-bb7020 . Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

 

JE TAKENPAKKET

Onderstaande opsomming geeft je een idee welke taken je in deze functie zal opnemen:

 • Uitwerken van procedures, richtlijnen en nieuwe regelgeving;

 • Deelnemen aan of leiden van vergaderingen of projectgroepen met oog op het voorbereiden en juridisch ondersteunen van nieuw beleid;

 • Evaluatierapporten schrijven voor de beleidsverantwoordelijke en adviseren over bijsturing van het beleid;

 • Management adviseren over juridische thema’s die te maken hebben met het functionele domein;

 • Beantwoorden van juridische vragen van klanten en geven van beleidsondersteunende en operationele juridische adviezen;

 • Beleidsstandpunten voorbereiden en onderbouwen t.o.v. nieuwe Belgische of Europese regelgeving. 

 • Je hebt een master diploma in de rechten

Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 4 maanden na de uiterste sollicitatiedatum het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

 • Je wordt aangeworven in contractueel dienstverband in de graad van adjunct van de directeur met bijhorende salarisschaal A111. Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie. 

 • We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.

 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen Kerstdag en Nieuwjaar.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen

Interested?

Solliciteren kan tot en met 31 juli 2022 via https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/vacatures/2-juristen-bb7020#utm_source=lexgo.be&utm_medium=post&utm_campaign=jurist_AJH&utm_id=jurist+.

 

SELECTIEPROCEDURE

De maatregelen rond COVID-19 zijn onvoorspelbaar. Daarom kan het mogelijk zijn dat we de timing en/of de aard van de selectie onverwacht zullen moeten aanpassen. Indien dat het geval is, brengen we je tijdig op de hoogte. Hieronder is de timing en locatie steeds onder voorbehoud.

Cv-screening: in de week van 1 augustus 2022 gaan we na of je aan de formele deelnemingsvoorwaarden voldoet. Wie daaraan voldoet, gaat door naar de voorselectie.

Voorselectie: door middel van een computergestuurde test beoordelen we jouw:

Verbaal redeneervermogen

Wie de minimumscore behaalt én minstens 50% behaalt én tot de 10 hoogst scorende kandidaten behoort, gaat door naar module 2.


Module 2 
(eliminerend): door middel van een interview op 17 en/of 18 augustus 2022 via MS Teams, met voorafgaand een persoonlijkheidsvragenlijst, worden volgende competenties beoordeeld:

Verantwoordelijkheid nemen (niveau 2)

Inleving (niveau 1)

Samenwerken (niveau 2) 

Netwerken (niveau 2)

Visie (niveau 2) 

Innoveren (niveau 1)

Klantgerichtheid (niveau 1) 

 

Module 3 (eliminerend): op basis van een jurygesprek met case en een computergestuurde test worden op 2 en/of 5 september 2022 in Brussel volgende criteria beoordeeld:

Je motivatie

Je visie op en inzicht in de functie

Je technische competenties

Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie

Op basis van het verkregen totaalbeeld word je ‘geslaagd’ of ‘niet geslaagd’ bevonden in de selectieprocedure voor de functie. De lijnmanager beslist wie in aanmerking komt voor een concrete vacature.

De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon onderaan vermeld in de vacature. 

 

NOG VRAGEN?

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met:

Els Dufour

Adviseur organisatieontwikkeling 

[email protected]

0498 86 64 82


Tamara Küpper 

Verantwoordelijke afdeling beleid 

[email protected]

0496 56 40 06

 

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met:

Kevin Gerits

Selectieverantwoordelijke

[email protected]

0471 33 22 25

 

Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be

See all jobs from Vlaamse Overheid

See also other jobs in the same functions: In-House

See also other jobs in the same specialisation: Administrative law and public procurement , Criminal

See also other jobs in the same functions and regions: In-House (Brussels)

All jobs

Featured Jobs

Contractuele reserve...

Contractuele reserve JURISTEN - Europees voorzitterschap (m/f/x)

Read more
Junior jurist(e) - Estate...

Junior jurist(e) - Estate Planning

Read more
Associate Regulatory &...

Associate Regulatory & Environmental Law (with 2 to 3 years of...

Read more
Junior Associate Public...

Junior Associate Public & Environmental Law

Read more
Legal Counsel in...

Legal Counsel in Insurance/Liability - Brussels & Remote

Read more
Commercial Legal Counsel

Commercial Legal Counsel

Read more
Juriste Junior - Estate...

Juriste Junior - Estate Planning

Read more
Dossierbeheerder familiale...

Dossierbeheerder familiale dossiers

Read more
Legal Counsel in Commercial...

Legal Counsel in Commercial & IP/IT Law - Remote or Brussels

Read more
Legal Counsel

Legal Counsel

Read more

LexGO Network