Jurist Verzekeringsrecht voor de ‘Juridische Dienst’ - Brussel
20/12/2019

Region: Brussels
Function: In-House
Environnement: Company
Legal subjects: Insurance law
Job Type: Full time
Contract Type: Permanent contract
Your ref.: VL/LAW/2482/19

Jurist met masterdiploma in de Rechten en excellente academische resultaten, met minstens 5 jaar beroepservaring in het verzekeringsrecht. Een specialisatiediploma in verzekeringsrecht is een troef.Grondige kennis van het Nederlands, het Frans en het Engels vereist.

Expand All
Close All


Onze cliënt, de FSMA, is sinds 1 april 2011 de opvolger van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA).  Voluit is haar officiële benaming ‘Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten’ (‘Financial Services and Markets Authority’ of FSMA).

De FSMA houdt, naast de Nationale Bank van België, toezicht op de Belgische financiële sector.  Haar bevoegdheden situeren zich binnen de volgende zes domeinen : toezicht op de financiële markten en genoteerde vennootschappen, gedragstoezicht, producttoezicht, toezicht op financiële dienstverleners en tussenpersonen, toezicht op de aanvullende pensioenen en bijdragen tot een betere financiële vorming.

Onze cliënt wenst momenteel voor de Juridische dienst een Jurist Verzekeringsrecht (m/v) aan te werven.

Je zal werken voor de Juridische dienst als specialist in het Verzekeringsrecht.

Als een soort intern juridische advieskantoor, staat de juridische dienst de andere diensten van de FSMA (waar ook talrijke juristen werkzaam zijn) bij voor de analyse van complexe juridische vragen en voor de correcte omkadering van de maatregelen die de FSMA in het kader van haar toezicht neemt.

De juridische dienst draagt vaak ook bij aan de opstelling van financiële regelgeving. Bovendien volgt zij de verdediging op van de beslissingen van de FSMA waartegen beroep wordt ingesteld en werkt zij daarvoor samen met de door de FSMA aangestelde advocaten.

Als jurist van de juridische dienst analyseer je juridische vragen die zich voordoen bij de uitoefening van de diverse bevoegdheden van de FSMA en stel je antwoorden en/of oplossingen voor. Deze vragen zijn doorgaans complex en handelen over de interpretatie of de toepassing van de verschillende wetgevingen die de FSMA moet handhaven, over de beginselen van bestuursrecht waarmee een toezichthouder rekening dient te houden bij de uitoefening van zijn bevoegdheden, alsook over de organisatie en de werking van de FSMA.

Er kan jou ook worden gevraagd om mee te werken aan de voorbereiding van wetgevende en reglementaire teksten, alsook aan de begeleiding van administratieve sanctieprocedures.

 • Je bezit een Masterdiploma in de Rechten met excellente academische resultaten en hebt minstens 5 jaar professionele ervaring in het verzekeringsrecht. Een specialisatiediploma in verzekeringsrecht is een troef.
 • Je hebt bijzondere belangstelling voor verzekeringsrecht en staat open staan voor de relevante aspecten van bestuursrecht;
 • Je bezit een grondige kennis van het Nederlands, het Frans en het Engels;
 • Je bent in staat om complexe juridische vragen efficiënt, bijzonder nauwgezet en, waar nodig, diepgaand te behandelen en daarbij een betrouwbare onderzoeksmethode te hanteren;
 • Je kan complexe juridische vragen efficiënt behandelen, zo nodig in een Europese context;
 • Je kan je vereenzelvigen met de taken van algemeen belang waarmee de FSMA is belast;
 • Je bezit een analytisch denkvermogen en hebt zin voor synthese;
 • Je bent in staat mondelinge en schriftelijke communicatie logisch te structureren;
 • Je werkt goed zelfstandig én in teamverband;
 • Je hebt een sterk aanpassingsvermogen en aandacht voor interpersoonlijke relaties;
 • Je bent doelgerichtheid, assertief en je beschikt over overtuigende argumentatiekracht;
 • Je hebt zin voor dosering en proportionaliteit;
 • Je hecht belang aan de kenmerkende waarden voor professionaliteit: bekwaamheid, correct gedrag en de wil om vooruitgang te boeken;
 • Je hebt kennis van de gebruikelijke Microsoft Office-toepassingen (Outlook, Word, Excel, …)

Elke medewerker van de FSMA is onderworpen aan een strikte deontologische code en gebonden door het beroepsgeheim.

Je kan rekenen op een uitdagende functie binnen een professionele omgeving.  Onze cliënt stelt zowel aan zichzelf als organisatie, als aan haar medewerkers hoge eisen, maar talent wordt gehonoreerd.

Onze cliënt biedt interessante en eigentijdse werkvoorwaarden die op één lijn staan met de voorwaarden in de financiële sector.

Onze cliënt is gevestigd in het centrum van Brussel en is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer.

Interested?

Contact Laetitia Christiaens via email or call confidentially.
Please mention reference  (VL/LAW/2482/19).

E-mail: career@vialegis.be
Phone: +32 (0)2 290 23 54
Mobile: +32 (0)478 33 97 18
Ref: VL/LAW/2482/19
URL: http://www.vialegis.be

Contact info

See all jobs from Vialegis

See also other jobs in the same functions: In-House

See also other jobs in the same specialisation: Insurance law

See also other jobs in the same functions and regions: In-House (Brussels)

All jobs

Featured Jobs

Advocaat met focus op...

Advocaat met focus op procedure

Read more
Senior legal advisor -...

Senior legal advisor - corporate law (Hasselt)

Read more
Jurist financieel recht -...

Jurist financieel recht - regulatory & compliance

Read more
Collaborateur en droit...

Collaborateur en droit commercial et en droit des sociétés

Read more
Lawyer in Corporate

Lawyer in Corporate

Read more
Estate Planner - Law Firm

Estate Planner - Law Firm

Read more
Civil Lawyer - Mid size...

Civil Lawyer - Mid size law firm

Read more
Paralegal

Paralegal

Read more
Advocaat in fiscaal &...

Advocaat in fiscaal & vennootschapsrecht - Brussel

Read more
Senior Associate Social Law...

Senior Associate Social Law - Brussel

Read more

LexGO Network