Jurist Sociaal Recht - Brussel (Herrmann-Debroux)
01/11/2021

Region: Brussels
Function: In-House
Environnement: Company, Consultancy
Legal subjects: Employment & Social Security, Employee benefits & pensions
Job Type: Full time
Contract Type: Permanent contract
Your ref.: VL/LAW/3024/21-LexGO

Master in de Rechten met minimum 5 jaar ervaring in sociaal recht en sociaal overleg. Uitstekende kennis van het Frans en Nederlands.

Expand All
Close All


GIBBIS (www.gibbis.beis de pluralistische werkgeverskoepel van de private social profit gezondheidsinstellingen van het Brussels Gewest.

Zij vertegenwoordigt 52 aangesloten instellingen (ziekenhuizen, psychiatrische instellingen en rusthuizen) verspreid over meer dan 57 sites in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

GIBBIS is hun vertegenwoordiger bij uitstek en tevens het referentiepunt en gesprekspartner van de politieke wereld, zowel op Brussels als op federaal niveau, alsook van de andere federaties van de Brusselse zorgsector.

Ter versterking van haar juridisch team en sociale betrekkingen, is GIBBIS momenteel op zoek naar een adviseur-expert jurist sociaal recht (m/v/x).

Binnen een team van multidisciplinaire deskundigen (economen, verpleegkundige, psycholoog, politieke wetenschapper, administratieve krachten) rapporteert het juridisch team aan de coördinatrice van het juridisch team - secretaris-generaal.

De deskundige is een expert sociaal recht. Hij/zij is evenwel ook geïnteresseerd in andere rechtsgebieden, met name het gezondheidsrecht in de ruime zin (bv. tewerkstelling binnen de gezondheidszorg).

Als adviseur-expert heb je o.m. volgende verantwoordelijkheden:

- Bijdragen aan een juridische expertise van hoog niveau en aan het vergroten van de impact op de regelgeving door een sterke vertegenwoordiging en wetenschappelijke objectiviteit.

- Nauw samenwerken met de adviseur-expert sociale betrekkingen; samen zijn jullie verantwoordelijk voor het sociaal overleg en de onderhandelingen over sociale akkoorden en alle aanverwante zaken, en dit voor alle sectoren die onder GIBBIS vallen. 

- De leden van GIBBIS te woord staan, hen vertegenwoordigen en hun belangen verdedigen, steeds in lijn met de waarden van GIBBIS. Hiervoor zal je:

  • nationale (federale en regionale), Europese en internationale juridische informatie met betrekking tot de gezondheidssector (en meer bepaald met een specifieke impact op de zorginstellingen) verzamelen en interpreteren;
  • adviezen en briefingnota's formuleren en vragen van leden beantwoorden;
  • collega’s ondersteunen binnen hun vakgebied en samen met hen sector-overschrijdende juridische en economische kwesties opvolgen;
  • de federatie vertegenwoordigen in overlegorganen van de Brusselse en federale overheden (Paritair Comité 330, FOD Werkgelegenheid, IFIC vzw, FOD Volksgezondheid, Unisoc, Bruxeo, ...);
  • interne werkgroepen begeleiden en aansturen (overleg met de leden) en opleidingen organiseren;
  • de relevante actualiteit opvolgen;
  • mogelijk verzocht worden samen te werken met de Waalse zusterfederatie Wallcura en haar leden, alsook met de Waalse stakeholders.

Je bent Licentiaat of Master in de Rechten met een specialisatie binnen het sociaal recht. Ervaring als jurist binnen de gezondheidssector en/of binnen een werkgeversfederatie is een pluspunt. 

Je hebt een uitgesproken belangstelling voor en/of kennis van het gezondheidsrecht in het algemeen. 

Je hebt een uitstekende kennis van het Frans en het Nederlands. 

Je bent in staat tot analyse en synthese, maar ook tot strategisch denken. 

Je kan zelfstandig werken en je tegelijkertijd integreren binnen een dynamisch en multidisciplinair team. 

Je bent een bruggenbouwer.

GIBBIS biedt een rijke en gevarieerde positie - zowel inhoudelijk als op relationeel vlak (door het leggen van veel interessante contacten) - en daarnaast ook de mogelijkheid om je kennis verder te ontwikkelen en je vaardigheden te versterken. 

Je krijgt de kans om een zeer tastbare "macro" maatschappelijke impact te hebben op kwesties die eenieder aanbelangen. 

Je werkt in een aangename en dynamische omgeving, met veel ruimte voor zowel autonomie als samenwerking. 

GIBBIS biedt een volledig salarispakket, in overeenstemming met je vaardigheden.

Interested?

Contact Karolien Eeckhoudt via email or call confidentially.
Please mention reference  (VL/LAW/3024/21-LexGO).

E-mail: [email protected]
Phone: +32 (0) 2 290 23 56
Mobile: +32 (0) 485 38 73 51
Ref: VL/LAW/3024/21-LexGO
URL: http://www.vialegis.be

Contact info

See all jobs from Vialegis

See also other jobs in the same functions: In-House

See also other jobs in the same specialisation: Employment & Social Security , Employee benefits & pensions

See also other jobs in the same functions and regions: In-House (Brussels)

All jobs

Featured Jobs

Legal Counsel - Gent

Legal Counsel - Gent

Read more
Head of HR

Head of HR

Read more
Advocaten - Jonge...

Advocaten - Jonge associatie - BXL

Read more
Juriste en Droit Social -...

Juriste en Droit Social - Bruxelles

Read more
Notarieel medewerker -...

Notarieel medewerker - familiale sfeer - regio Eeklo

Read more
Junior Lawyers - Public...

Junior Lawyers - Public Procurement

Read more
Conseiller juridique -...

Conseiller juridique - spécialisation droit des biens

Read more
 Compliance Analyst

Compliance Analyst

Read more
Legal Advisor - Zaventem

Legal Advisor - Zaventem

Read more
Advocaten gezondheidsrecht...

Advocaten gezondheidsrecht en life sciences

Read more

LexGO Network