Juridisch Adviseur Antiwitwas - Brussel
04/07/2022

Region: Brussels
Function: In-House
Environment: Company
Legal subjects: Banking & Finance, Regulatory
Job Type: Full time
Contract Type: Permanent contract
Your ref.: VL/LAW/3270/22-LexGO

Belfius is op zoek naar een master in de rechten, liefst met enige ervaring en met een uitgesproken interesse om zich in de juridische wereld van antiwitwas te verdiepen. 

Expand All
Close All


De juridisch dienst van Belfius is één van de grootste in België en behoort tot één van de grote financiële spelers in het land. We willen bijdragen tot het succes van de strategie 2025 van Belfius en inspirerend en innovatief zijn voor de Belgische samenleving.

Belangrijk voor hen zijn de waarden : authenticiteit, fair, ondernemerschap en het centraal stellen van de cliënt.  

Belfius stelt digitalisering van haar activiteiten centraal.  Je steunt deze ideeën niet alleen volledig maar  je wil daarin ook een proactieve rol opnemen. Je werkt mee aan de correcte juridische uitbouw van zowel bancaire als niet traditionele bancaire dienstverlening (‘beyond’-activiteiten). Nieuwe technologieën en ‘out of the box-denken’ schrikken je niet af.

Als juridisch adviseur ben je verantwoordelijk voor het op een economisch verantwoorde en business georiënteerde manier beheren van het juridisch risico de verschillende metiers van Belfius Bank.

Het in kaart brengen en onder controle houden van de juridische risico’s en potentiële aansprakelijkheden eigen aan Belfius Bank behoren tot je takenpakket. 

Je communiceert hierover op een correcte, eenduidige en efficiënte manier aan zowel jouw collega’s van de juridische diensten, de commerciële en operationele diensten en de ondersteunende diensten van Belfius Bank. Bij dit alles houd je steeds rekening met de cliëntentevredenheid maar ook met de risico’s en aansprakelijkheden voor zowel de bank, zijn aangestelden als zijn medewerkers.

Je verleent juridische adviezen aan zowel de directie van Belfius Bank als aan de verschillende departementen om in hun domeinen op een proactieve, kritische manier juridische risico’s te detecteren. Je zoekt naar juridisch verantwoorde oplossingen in de adviezen die je verleent en je staat in voor het opstellen, nazien en onderhandelen van zowel standaard als specifieke documentatie. Daarnaast zorg je voor de nodige begeleiding van geschillen of je beheert deze zelf.

Concreet houdt dit onder meer in dat je in overleg en in partnership met de medewerkers van de juridische diensten bijdraagt tot:

 • Adviesverlening aan onder meer het Compliance en Audit departement met betrekking tot dossiers waarin de aansprakelijkheden van de Bank eventueel aan de orde zijn; dit uit zich onder meer in; het opstellen van argumentatie met betrekking tot “anti-witwasdossiers” waarbij aan Belfius vragen worden gesteld door de bevoegde autoriteiten, het evalueren van eventuele inbreuken door Belfius Bank, zijn aangestelden of medewerkers.
 • Beheer van klachten en geschillen van allerlei aard (beleggen, betaalverkeer, kredieten...) waarbij de aansprakelijkheid van Belfius wordt geclaimd. Dit met het oog op het vermijden van procedures en/of de goede opvolging van eventuele procedures. 
 • Adviesverlening aan alle departementen met de focus op het vermijden van juridische riscio’s, onder meer inzake marktpraktijken (o.a. discriminatie,..) en in concrete dossiers het onderhouden van contacten met toezichthouders zoals FOD Economie, FOD Financiën, Unia, Myria, FSMA,…
 • Opstellen en afleggen van verklaringen aan gerechtelijke autoriteiten en toezichthouders in concrete dossiers.

De ideeën met betrekking tot digitalisering ondersteun je volledig en je hebt daarin een proactieve rol. De evolutie naar zowel; doorgedreven digitalisering van de bestaande processen, nieuwe systemen rond beyond banking, verhoogde alertheid voor aansprakelijkheid op vlak o.a. kredietverlening, cybercriminaliteit en data, zie je als een uitdaging.

Belfius positioneert zich op de markt als een bankverzekeraar. Je houdt ervan   projecten te ondersteunen waarbij verschillende delen van de Belfius groep betrokken zijn.

 • Je bezit een master/licentie in de rechten;<
   
 • Je kunt je zowel mondeling als schriftelijk zeer goed uitdrukken in het Frans, Nederlands en Engels;
   
 • Je kunt duidelijk communiceren en je bent in staat je standpunt te verdedigen tijdens vergaderingen/comités;
   
 • Je bent kritisch en analytisch ingesteld;
   
 • Je geeft blijk van klantgerichtheid, flexibiliteit en je bent pragmatisch; maar je formuleert steeds duidelijk de juridische risico’s;
   
 • Je bent intellectueel nieuwsgierig, leergierig en bereid uitdagingen aan te nemen;
   
 • Je kunt zelfstandig werken en je houdt tevens van een doorgedreven samenwerking met collega’s.

Belfius biedt een aantrekkelijk loonpakket aan dat je ten dele zelf kan samenstellen volgens je eigen behoeften, met daarbovenop tal van bovenwettelijke voordelen zoals een groepsverzekering, een hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, een abonnement op het openbaar vervoer, een korting op bank- en verzekeringsproducten enz.

Interested?

Contact Sara Berquin via email or call confidentially.
Please mention reference  (VL/LAW/3270/22-LexGO).

E-mail: [email protected]
Phone: +32 (0) 2 290 23 53
Ref: VL/LAW/3270/22-LexGO
URL: http://www.vialegis.be

Contact info

See all jobs from Vialegis

See also other jobs in the same functions: In-House

See also other jobs in the same specialisation: Banking & Finance , Regulatory

See also other jobs in the same functions and regions: In-House (Brussels)

All jobs

Featured Jobs

Senior Legal Counsel -...

Senior Legal Counsel - Interim Mission

Read more
Juriste Junior - Estate...

Juriste Junior - Estate Planning

Read more
Associate Employment Law

Associate Employment Law

Read more
Dossierbeheerder familiale...

Dossierbeheerder familiale dossiers

Read more
Contractuele reserve...

Contractuele reserve JURISTEN - Europees voorzitterschap (m/f/x)

Read more
Partner - Brussels

Partner - Brussels

Read more
Communication &...

Communication & marketing manager

Read more
RĂ©serve contractuels de...

Réserve contractuels de Masters Juristes pour la présidence...

Read more
Legal Counsel in Commercial...

Legal Counsel in Commercial & IP/IT Law - Remote or Brussels

Read more
Junior jurist(e) - Estate...

Junior jurist(e) - Estate Planning

Read more

LexGO Network