Jurist - Diensthoofd bestuurszaken
23/09/2019

Region: East Flanders
Function: In-House
Environnement: Public sector
Legal subjects: Public , Commercial, Other
Job Type: Full time
Contract Type: Permanent contract
Your ref.: LexGO23/09

De Stad Deinze heeft een vacature voor een jurist - diensthoofd bestuurszaken (A1a-A3a) in statutair verband. Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van drie jaar. Solliciteren kan tot uiterlijk 11 oktober 2019.

Expand All
Close All


Het college van burgemeester en schepenen van de stad Deinze heeft in zitting van 13 augustus 2019 volgende betrekking vacant verklaard bij wijze van gelijktijdige aanwervings- en bevorderingsprocedure en procedure van interne en externe personeelsmobiliteit:

een jurist – diensthoofd bestuurszaken (A1a-A3a)

in statutair verband
 

Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van drie jaar

Adviseren van het bestuur, het managementteam en de diensten over juridische aangelegenheden en leidinggeven aan de dienst bestuurszaken.

Opvolging van dossiers namens de stad, het OCMW en Autonoom Gemeentebedrijf Stad Deinze in diverse administratieve of gerechtelijke procedures en fungeren als verbindingspersoon met externe aangestelde advocaten.

De dienst bestuurszaken ondersteunt alle bestuursorganen en dit o.a. voor de opmaak van de agenda en de verwerking van de notulen. Deze dienst is ook het aanspreekpunt voor de kerkfabrieken en de intergemeentelijke samenwerkingen. Archiefwerking ressorteert ook onder de dienst bestuurszaken.

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma in de rechten

 • je slaagt voor de selectieproeven 

 • je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. Dit moet blijken uit een recent uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd wordt nadat de kandidaat slaagde voor de selectieproeven. Als hierop ongunstige vermeldingen voorkomen mag je dit schriftelijk toelichten.

 • je geniet de burgerlijke en politieke rechten

 • je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 

 • een boeiende job in een aangename werksfeer

 • een interessante verlofregeling (33 vakantiedagen aangevuld met 14 feestdagen)

 • extralegale voordelen:

  • maaltijdcheques met een zichtwaarde van 8 euro
  • een gratis hospitalisatieverzekering
  • een fietsvergoeding
  • gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer)
  • aangepaste vorming en opleiding
 • nuttige relevante ervaring uit privé-sector of als zelfstandige kan voor maximum 10 jaar geldelijke anciënniteit meetellen, ervaring uit de openbare sector wordt onbeperkt in rekening gebracht 

 • het minimum brutomaandloon (geïndexeerd) bedraagt 3107,98 euro

Interested?

Selectieproeven

De selectie gebeurt aan de hand van een praktisch, mondeling en assessmentgedeelte en kan voorafgegaan worden door een preselectieproef indien het aantal goedgekeurde kandidaturen meer dan 20 bedraagt (meer info vind je verder in de infobrochure)
 

Solliciteren

gebeurt aan de hand van het verplichte inschrijvingsformulier dat je samen met de gevraagde documenten (zie inschrijvingsformulier) bezorgt:

 • via mail: jobs@deinze.be

 • per post: Het College van burgemeester en schepenen, Brielstraat 2, 9800 Deinze

 • tegen ontvangstbewijs op de personeelsdienst, DC Leiespiegel – 4everdieping 

uiterlijk tegen vrijdag 11 oktober 2019.

 

Je kan deze vacature ook raadplegen op www.deinze.be/vacatures. Je kan de volledige functiebeschrijving en het inschrijvingsformulier hier downloaden.

Je gegevens worden niet langer dan nodig bijgehouden rekening houdend met de wettelijke bewaartermijnen en de archiefwet. 

Stad/OCMW/AGB Deinze verwerkt je gegevens conform de Europese privacywetgeving (AVG/GDPR). Meer informatie is terug te vinden in onze privacyverklaring op www.deinze.be/privacy.

See all jobs from Stad Deinze

See also other jobs in the same functions: In-House

See also other jobs in the same specialisation: Public , Commercial , Other

See also other jobs in the same functions and regions: In-House (East Flanders)

All jobs

Featured Jobs

Legal Counsel Sociaal recht...

Legal Counsel Sociaal recht - Brussel of Gent

Read more
Senior Jurist...

Senior Jurist Omgevingsrecht Vlaanderen

Read more
 Corporate lawyer

Corporate lawyer

Read more
Corporate lawyer

Corporate lawyer

Read more
Juriste en Droit Social -...

Juriste en Droit Social - Bruxelles & Gand

Read more
Associate Corporate M&A...

Associate Corporate M&A - Brussels

Read more
Jurist - Levensverzekering

Jurist - Levensverzekering

Read more
Legal Counsel - Brussel...

Legal Counsel - Brussel (Sint-Agatha-Berchem)

Read more
Fiscaal Adviseur -...

Fiscaal Adviseur - Adviesverlening kmo's (Kortrijk)

Read more
Legal Counsel

Legal Counsel

Read more

LexGO Network