Adjunct-diensthoofd (jurist) (M/V/X) - Dienst huwelijken en wettelijk samenwonen
06/03/2020

Region: Brussels
Function: In-House
Environnement: Public sector
Legal subjects: Civil Law
Job Type: Full time
Contract Type: Temporary contract

De Stad Brussel is op zoek naar een adjunct-diensthoofd (jurist) (M/V/X) voor de Dienst huwelijken en wettelijk samenwonen

Expand All
Close All


Met zo’n 3800 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Je zal tewerkgesteld worden bij het Departement Demografie: een van de belangrijkste missies van dit departement bestaat erin een dienstverlening te bieden aan de burgers door het afleveren van identiteitskaarten, paspoorten, rijbewijzen, maar ook door de registratie van geboortes, sterfgevallen of huwelijken. Een tweede missie van het departement is het aanbieden van een kwaliteitsvol onthaal van kinderen van 0 tot 3 jaar door middel van een uitgebreid netwerk van onthaalplaatsen dat bestaat uit 33 eenheden die plaats bieden aan 1032 Franstalige en 204 Nederlandstalige kinderen.

De missie van de Dienst Huwelijken en Wettelijk samenwonen bestaat erin aanvragen voor huwelijken en wettelijk samenwonen te controleren en op te tekenen. De dienst gaat de geldigheid van de aanvragen en voorgelegde documenten na en raadpleegt indien nodig de vermelde instanties. De dienst houdt zich verder niet alleen bezig met de voorbereiding van de aktes maar ook met de planning, organisatie en omkadering van de burgerlijke huwelijksceremonies. Jaarlijks verwerkt de dienst zo’n 700 huwelijksakten, 740 huwelijksverklaringen, 400 dossiers van wettelijke samenwoningen en zo’n 80 jubilea. Daarnaast handelt hij ook een honderdtal dossiers rond schijnhuwelijken af.

De Stad Brussel is op zoek naar een adjunct-diensthoofd (jurist) (M/V/X) voor de Dienst huwelijken en wettelijk samenwonen

DIPLOMA

Je ben in het bezit van een master/licentiaatsdiploma in een juridische richting

MISSION

Je hebt de leiding over een team van tien medewerkers. Je verzekert de coördinatie en de opvolging van de activiteiten aan het loket en de backoffice en van het beheer van de dossiers en de projecten van de dienst. Je taken zijn opgedeeld tussen de eenheid huwelijk en samenwoning enerzijds en schijnhuwelijk en -samenwoning anderzijds waarvoor je een referentierol op jou neemt op het vlak van deze materie. Je komt in contact met de bevolking in het kader van het beheer van de dossiers en je werkt nauw samen met andere diensten van het departement, maar ook met de Dienst Vreemdelingenzaken, de politiediensten, het parket … Je werkt regelmatig ook op zaterdag bij de voltrekking van huwelijken (afwisselend met je collega’s).

VOORNAAMSTE TAKEN

 • Je staat in voor de coördinatie binnen de dienst en de correcte toepassing van de reglementen
   
 • Je verzekert het dagelijks beheer van een team bestaande uit tien medewerkers, je begeleidt hen, leidt hen op, je beheert verloven en afwezigheden
   
 • Je analyseert en behandelt complexe of buitengewone dossiers van de dienst (fraude, klachten …)
   
 • Je controleert de correspondentie van de loketbedienden met de Procureur des Konings en vult deze aan indien nodig
   
 • Je staat de collega’s met raad en daad bij op het vlak van wetgeving en reglementen die de dienst toepast
   
 • Je brengt advies uit en verzekert de juridische opvolging, samen met externe partners (juridische dienst, opzoekingsbureau bij de Dienst Vreemdelingenzaken, de politiediensten, het parket …)
   
 • Je informeert de burgers over de wettelijke aspecten en de te volgen stappen
   
 • Je werkt meet aan de uitvoering en de evaluatie van projecten binnen de dienst en bij transversale projecten van het departement
   
 • Je maakt een activiteitenverslag op voor je leidinggevende met daarin ook de lopende projecten

PROFIEL

 • Je beschikt over een goede kennis van familierecht. Kennis van vreemdelingenrecht vormt een troef
   
 • Je bent in staat het werk van de teamleden te coördineren en te leiden
   
 • Je beschikt over een excellent analytisch denkvermogen
   
 • Je gaat nauwkeurig en gestructureerd te werk met respect voor de opgelegde deadlines
   
 • Je kan neutraal en integer blijven, ook in delicate situaties
   
 • Je gaat oplossings- en resultaatgericht te werk
   
 • Je kan snel beslissingen nemen in complexe dossiers en gespannen situaties
   
 • Je past je mondelinge of geschreven communicatie aan aan je gesprekspartner
   
 • Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Frans
   
 • Je kan vlot overweg met MS Office

AANBOD

Een voltijds vervangingscontract van zes maanden met mogelijkheden van contract van onbepaalde duur

Maandelijks brutosalaris: minimum 3057,41 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.

Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering

Regelmatige bijscholing

Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

Interested?

SOLLICITEREN

Stuur ons uw kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) via http://jobs.brussel.be/ ten laatste op 05/04/2020. Met onvolledige kandidaturen wordt geen rekening gehouden.

Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

INLICHTINGEN

 • bij het Departement HR - Dienst Werving
  Administratief Centrum
  Anspachlaan 6 (13de verdieping)
  1000 Brussel
  02 279 24 20
   
 • openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

See all jobs from Stad Brussel - Ville de Bruxelles

See also other jobs in the same functions: In-House

See also other jobs in the same specialisation: Civil Law

See also other jobs in the same functions and regions: In-House (Brussels)

All jobs

Featured Jobs

Corporate & tax lawyer

Corporate & tax lawyer

Read more
Mid-level of Senior Legal...

Mid-level of Senior Legal Counsel in Transactional Finance - Brussel

Read more
Transactions Legal Advisor

Transactions Legal Advisor

Read more
Senior Jurist...

Senior Jurist Omgevingsrecht Vlaanderen - Zeer mooie work-life balance

Read more
Fiscaal jurist / Fiscalist

Fiscaal jurist / Fiscalist

Read more
Fiscaal advocaat

Fiscaal advocaat

Read more
Compliance Adviseur...

Compliance Adviseur Financial Markets (FR/NL)

Read more
 Avocat litiges fiscaux...

Avocat litiges fiscaux & droit immobilier – MCW Legal

Read more
Legal Counsel (FMCG) -...

Legal Counsel (FMCG) - Anderlecht

Read more
Legal Counsel - Diegem

Legal Counsel - Diegem

Read more

LexGO Network