Paralegal Corporate & Finance - Linklaters - Brussels
05/06/2021

Region: Brussels
Function: Paralegal
Environnement: Law Firm
Legal subjects: Corporate law
Job Type: Full time
Contract Type: Permanent contract, Self-employed
Your ref.: LexGO05/06

Voor onze klant, Linklaters België, zijn we op zoek naar een paralegal die de praktijkgroep Corporate & Finance zal ondersteunen bij het uitvoeren van hun transacties.For our client, Linklaters Belgium, we are looking for a paralegal who will support the Corporate & Finance lawyers in running their transactions.

Expand All
Close All


Linklaters is een globaal toonaangevend advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in het adviseren van 's werelds grootste bedrijven, financiële instellingen en overheden bij hun meest uitdagende transacties en opdrachten. Met kantoren in belangrijke zakelijke en financiële centra leveren zij een uitstekende service aan hun cliënten overal ter wereld. Linklaters België is op zoek naar een ondernemende en dynamische Paralegal om de Corporate & Finance praktijk te ondersteunen. Deze functie biedt een unieke kans om expertise te leveren door samen te werken met getalenteerde, betrokken collega's en stakeholders in België en daarbuiten.

Linklaters is a leading global law firm which specialises in advising the world’s leading companies, financial institutions and governments on their most challenging transactions and assignments. With offices in major business and financial centres, they deliver an outstanding service to their clients anywhere in the world. Linklaters Belgium is seeking an entrepreneurial and dynamic Paralegal to support the Corporate & Finance practice across a range of initiatives. This position represents a unique opportunity to provide expertise working with talented, engaged colleagues and stakeholders in Belgium and abroad.

 • Ondersteuning bieden bij transacties: opstellen en beheren van stappenplannen, registreren van documenten, contacten onderhouden met tegenpartijen, beheren van signings & closings, opstellen van closing bibles, ondersteunen van due diligence-oefeningen (coördinatie en review van high level documentatie), onderzoek, vertalingen, beheer van grensoverschrijdende transacties, enz.
 • Bijdragen aan knowhow en legal tech: ondersteunen van knowhowprojecten, updaten van diverse legal tech tools zoals extranet en iSheets, en optreden als legal tech ambassadeur.
 • Beheren van de corporate housekeeping: voorbereiden van de jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen en transactionele obligatie- en aandeelhoudersvergaderingen, publiceren van oproepingen, volmachten, etc.
 • Vervullen van vennootschapsformaliteiten: neerlegging van jaarrekeningen bij de Nationale Bank van België, neerlegging van publicaties in het Belgisch Staatsblad, enz.
 • Ondersteuning van cross-practice projecten: afhankelijk van de behoeften van de business zal je ook betrokken worden bij de ondersteuning van andere praktijken dan Corporate & Finance.

 

 • Providing transactional support: creating and managing steps plans, registering of documents, liaising with counterparties, managing signings and closings, producing closing bibles, supporting due diligence exercises (coordination and high-level document review), research, legal definition reviews, translations, cross-border transaction management, etc.
 • Contributing to knowhow and legal tech: supporting knowhow projects, updating various legal tech tools such as extranet and iSheets to ensure efficient use during client matters, operating as a legal tech ambassador.
 • Managing corporate housekeeping: preparing the annual shareholders’ meeting procedure as well as transactional bondholders’ and shareholders’ meetings, publishing convening notices, powers of attorney etc.
 • Completing corporate formalities : filing of annual accounts with the National Bank of Belgium, filing of publications in Belgian State Gazette, etc.
 • Supporting cross-practice projects : depending on the needs of the business you will also be involved in supporting practices other than corporate & finance.
 • Je hebt een uitstekende beheersing van het Engels, zowel mondeling als schriftelijk. Frans of Nederlands is uw moedertaal. De beheersing van een van de andere landstalen is een echte plus.
 • Je hebt 2 tot 3 jaar werkervaring als paralegal of juridisch assistent in een internationale bedrijfsomgeving. Afgestudeerde topkandidaten komen ook in aanmerking.
 • Je hebt een professioneel bachelordiploma in de rechten (bachelor rechtspraktijk) of een academisch bachelordiploma in de rechten.
 • Je hebt een sterk analytisch inzicht, een goed oog voor detail, bent georganiseerd, commercieel ingesteld en oplossingsgericht.
 • Je bent een teamspeler en hebt het vermogen om in complexiteit en ambiguïteit te opereren en daarbij gefocust te blijven op het beste resultaat.
 • Je werkt autonoom en bent bereid initiatieven te nemen.
 • Je hebt het vermogen om te werken in een snelle omgeving.
 • Je hebt ervaring of interesse in het gebruik van legal tech-oplossingen die efficiëntie creëren in transactiebeheer, due diligence, automatisering, enz.
 • Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en het vermogen om verschillende stakeholders in het kantoor uit te dagen en met hen in contact te komen.
 • Je hebt een uitstekende beheersing van Microsoft Office tools.

 

 • You have an excellent command of English, both oral and written. French or Dutch is your mother tongue. The mastering of one of the other national language is a real plus.
 • You have 2 to 3 years’ work experience as a paralegal or legal assistant in an international business environment. Top graduate candidates will also be considered.
 • You have a professional bachelor’s degree in law (bachelor rechtspraktijk) or an academic bachelor degree in law.
 • You have a strong analytical sense, a good eye for detail, are organised, commercially aware and solution oriented.
 • You are a team player and have the ability to operate throughout complexity and ambiguity staying focused on best outcomes.
 • You work autonomously and are willing to take initiatives.
 • You have the ability to work in a fast-paced environment.
 • You have experience or an interest in using legal tech solutions creating efficiencies in transaction management, due diligence, automation, etc.
 • You have excellent communication skills and the ability to challenge and connect with different stakeholders in the firm.
 • You have an excellent command of Microsoft Office tools.

Linklaters is er vast van overtuigd dat de business waarin een advocatenkantoor opereert, een people business is. Dat is de reden waarom zij u voorzien van state-of-the-art training. Dit zowel op lokaal als mondiaal niveau, en zowel rond juridisch-technisch als rond "zachte" vaardigheden (bv. presentatievaardigheden, netwerkvaardigheden).

Linklaters firmly believes that the business a law firm operates in, is a people business. That is the reason why they will provide you, aside from a competitive remuneration, with state-of-the-art training on a practice, local and global level both on technical legal and on “soft” skills (e.g. presentation skills, networking skills).

Interested?

Contact: [email protected]. Vermeld de referentie LexGO05/06.
 

Apply online for the job of paralegal corporate & finance in Brussels at Linklaters - Find all jobs at the Antwerp Bar or as inhouse counsels, lawyers or support staff in law firms on www.lexgo.be, the largest jobboard for lawyers in Belgium

See all jobs from Nonzerosum

See also other jobs in the same functions: Paralegal

See also other jobs in the same specialisation: Corporate law

See also other jobs in the same functions and regions: Paralegal (Brussels)

All jobs

Featured Jobs

Medewerker vastgoed - regio...

Medewerker vastgoed - regio Brussel

Read more
Legal Manager IT &...

Legal Manager IT & Digital - Brussels

Read more
Data Protection Officer -...

Data Protection Officer - Brussels

Read more
Legal Advisor - Brussel

Legal Advisor - Brussel

Read more
Legal Counsel - Droit...

Legal Counsel - Droit Immobilier

Read more
Jurist (M/V/X)

Jurist (M/V/X)

Read more
Paralegal Corporate &...

Paralegal Corporate & Finance - Linklaters - Brussels

Read more
Legal Counsel - Brussel

Legal Counsel - Brussel

Read more
Advocaat-stagiair(e)

Advocaat-stagiair(e)

Read more
Agent gesyndiceerde kredieten

Agent gesyndiceerde kredieten

Read more

LexGO Network