Juridisch adviseur FPIM
16/11/2020

Region: Brussels
Function: In-House
Environnement: Public sector, Company
Legal subjects: Commercial, Corporate law, Banking & Finance
Job Type: Full time
Contract Type: Permanent contract
Your ref.: LexGO16/11

Als juridisch adviseur werkt u hoofdzakelijk in vennootschaps-, financieel, publiek economisch en contractenrecht, in het kader van zowel binnenlandse als internationale financieringsverrichtingen, private-equity transacties, fusies en overnames, overheidsinvesteringen en financiële reglementering.

Expand All
Close All


De Federale Participatie en Investeringsmaatschappij (FPIM) is een naamloze vennootschap van openbaar nut waarvan de Belgisch Staat de enige aandeelhouder is. De FPIM is een holding en investeringsmaatschappij die de opdracht heeft om het economisch overheidsinitiatief te bevorderen, om private ondernemingen bij te staan en om bij te dragen tot het industrieel beleid van de Staat. Ze verleent ook advies aan de federale overheid (www.sfpi-fpim.be).

 

Als juridisch adviseur werkt u hoofdzakelijk in vennootschaps-, financieel, publiek economisch en contractenrecht, in het kader van zowel binnenlandse als internationale financieringsverrichtingen, private-equity transacties, fusies en overnames, overheidsinvesteringen en financiële reglementering.

Uw voornaamste taken zijn de volgende:

 • U werkt mee aan de voorbereiding en opvolging van zowel binnenlandse als internationale

  investeringsdossiers en biedt juridische ondersteuning bij het opstellen en/of nakijken van contracten, M&A documentatie en andere juridische stukken die daaraan verbonden zijn, zoals investerings- en aandeelhoudersovereenkomsten, leningen en garantieovereenkomsten, termsheets en intentieverklaringen, diverse notulen en verslagen, vertrouwelijkheidsovereenkomsten en allerlei commerciële contracten.

 • U biedt juridische ondersteuning bij de due diligence en de onderhandelingen over juridische documenten in het kader van investeringsprojecten en financieringscontracten.

 • Wanneer externe advocaten worden ingeschakeld, zorgt u voor de coördinatie en de contacten met deze advocaten.

 • U volgt de ontwikkelingen in de wetgeving en de reglementering die betrekking hebben op het bedrijf en zijn dochterondernemingen op. U geeft hierover advies.

 • U werkt mee aan het opstellen van dashboards, modellen en andere documenten, in het kader van de rapporteringsverplichtingen inzake niet-financiële informatie die de FPIM in acht moet nemen. U werkt nauw samen met uw collega’s.

 • U biedt ondersteuning op het vlak van de corporate juridische aspecten en bent betrokken bij het opstellen, bijwerken en/of nakijken van corporate documenten (notulen, verslagen, notariële akten, charters, interne reglementen en andere documenten die daarmee verband houden).

 

U komt terecht in een team van juristen. U werkt samen met de andere teams binnen de FPIM (investeringsmanagers, financieel controleurs en analisten, enz.) en ook met externe spelers (advocaten, notarissen, overheidsadministraties, controle-instellingen, enz.).

 • U beschikt over een Master in de rechten met een goede kennis van het vennootschapsrecht en het financieel recht. Een bijkomend diploma in economisch en/of financieel recht is zeker relevant.

 • U heeft 4 tot 8 jaar beroepservaring als advocaat in vennootschaps- en financieel recht.

 • U heeft gerichte ervaring met de juridische aspecten van internationale investerings- en financieringstransacties. Interesse in publiek economisch recht en overheidsinvesteringen is een troef.

 • U heeft een groot analytisch en synthetisch vermogen en de nodige capaciteiten om de diverse informatie waarmee u geconfronteerd wordt, samen te vatten en neer te schrijven.

 • U bent Nederlandstalig. Daarnaast heeft u een uitstekende kennis van het Frans en Engels, zowel gesproken als schriftelijk. Kennis van een andere taal is een troef.

 • U werkt autonoom, maar bent ook een uitgesproken teamspeler.

 • U bent pragmatisch, proactief en oplossingsgericht.

 • U bent leergierig, flexibel en staat open voor verandering.

In ruil voor uw inzet bieden wij u:

 • een interessante en gevarieerd job met ruimte voor eigen inbrengen en opleidingsmogelijkheden;

 • een contract van onbepaalde duur in een uitdagende en stabiele werkomgeving;

 • een aantrekkelijk verloningspakket en vakantieregeling.

Bijkomende details zullen verschaft worden tijdens de interviews met de kandidaten.

Interested?

Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur overmaken aan mevrouw Alexandra Minéo via e-mail of met de post (a.mineo@sfpi-fpim.be, Louizalaan 32 (bus 4), 1050 Brussel). Vermeld de referentie LexGO16/11.

De volgende stukken moeten overgemaakt:

 • Curriculum vitae.

 • Kopie van de voor de functie vereiste diploma’s + eventuele andere attesten.

 • Sollicitatiebrief met een omschrijving van de huidige functie en van de interesse voor de openstaande betrekking.

De FPIM engageert zich ertoe alle ontvangen informatie met de nodige confidentialiteit te behandelen om de belangen van de kandidaten te vrijwaren.

Vacature Juridisch adviseur FPIM - vind alle vacatures voor juristen in de openbare sector op www.lexgo.be, de grootste juridische jobbeurs op www.lexgo.be

See all jobs from FPIM – SFPI

See also other jobs in the same functions: In-House

See also other jobs in the same specialisation: Commercial , Corporate law , Banking & Finance

See also other jobs in the same functions and regions: In-House (Brussels)

All jobs

Featured Jobs

Legal Director Benelux -...

Legal Director Benelux - Hoeilaart

Read more
Junior Associate Real Estate

Junior Associate Real Estate

Read more
Expert Social Affairs...

Expert Social Affairs Bruxelles - Brussel

Read more
Fiscaal advocaat btw (3-6 jr)

Fiscaal advocaat btw (3-6 jr)

Read more
Jurist

Jurist

Read more
Jurist in...

Jurist in overheidsopdrachten - Brussel

Read more
Advocaat-stagiair(e)

Advocaat-stagiair(e)

Read more
Compliance Business Advisor

Compliance Business Advisor

Read more
Paralegal - Kortrijk

Paralegal - Kortrijk

Read more
Advocaat Publiek Recht

Advocaat Publiek Recht

Read more

LexGO Network