Jurist financiële sancties (m/v/x)
22/09/2018

Region: Brussels
Function: In-House
Environnement: Public sector
Legal subjects: European Law, Public , Tax, Banking & Finance, Other
Job Type: Full time
Contract Type: Permanent contract
Your ref.: ANG18198-LexGO

Diploma van licentiaat/master in de rechten of doctor in de rechten uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie. Je kan eveneens deelnemen als je een gelijkwaardigheid hebt behaald van een Gemeenschap op het niveau van een algemene master (zie de voorwaarden hiervoor in de functiebeschrijving). Solliciteren kan tot en met 1/10/2018.

Expand All
Close All


Er is 1 vacante plaats in Brussel (Adres: Kunstlaan 30, 1040 Brussel) bij de dienst Controle van Financiële Instrumenten en Instellingen(CFII) van de Algemene Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën.

Je zal wordt tewerkgesteld in de cel Compliance van de dienst Controle van Financiële Instrumenten en Instellingen. De cel Compliance behandelt materies met betrekking tot financiële sancties (embargo’s – bevriezing van tegoeden – de strijd tegen de proliferatie) en de toepassing van de wet inzake de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme. ( UBO-register – controle-autoriteit voor bpost). 

De juridische en reglementaire basis van de door deze cel behandelde materies zijn onderhevig aan constante evoluties en worden meer en meer complex. Het aantal interacties met de verschillende actoren op Belgisch, Europees en internationaal niveau voor de toepassing van de Europese richtlijnen of de UN resoluties zijn de laatste jaren alleen maar toegenomen.

De dienst Controle van Financiële Instrumenten en Instellingen van de Algemene Administratie van de Thesaurie groepeert: 

 • het beheer van het Garantiefonds en de Staatswaarborgen, 
 • de cel Financiële controle, 
 • de cel Compliance.

De missie van de Algemene Administratie van de Thesaurie vloeit voort uit de historische opdracht die haar werd toevertrouwd: het beheer van de Belgische schatkist. 

De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen e.d. Werken bij de FOD Financiën levert dus een maatschappelijke meerwaarde op. 

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integerdienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.

 • Je staat in voor het behandelen van vragen over het toepassen van de normatieve teksten in het domein van het financieel, internationaal (UN resoluties), Europees (Europese verordeningen) en federaal recht binnen het team financiële sancties en embargo’s bij de Algemene Administratie van de Thesaurie.
   
 • Je analyseert de reglementering en beantwoordt de algemene of specifieke vragen van de actoren in het veld van de financiële sancties: FOD Buitenlandse zaken, OCAD, Nationale Veiligheid, de directie, de parlementairen, de burgers (banken en corporates) en het kabinet van de minister.
   
 • Je brengt adviezen en aanbevelingen uit over de interpretatie en toepassing van de normatieve teksten in het domein van de financiële sancties, de embargo’s en de strijd tegen financiering van terrorisme om een uniforme interpretatie van de teksten te verzekeren en om het mogelijk te maken aan de betrokken partijen beslissingen te nemen conform de geldende reglementering.
   
 • Je werkt actief mee aan de invoering van het UBO-register als gespecialiseerd jurist in het domein van de strijd tegen het witwassen van geld en het financieren van terrorisme, door de evaluatie van de risico-zones en je werkt als juridische ondersteuning voor het AML (anti-money laundry) team.
   
 • Je werkt nauw samen met de juridische dienst die belast is met de omzetting van de Europese richtlijnen naar het Belgische recht en de invoering van de nieuwe reglementering inzake de financiële sancties, de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en de beperking van het gebruik in contanten.

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies. 
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren. 
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's. 
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten. 
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid. 
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken. 
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties. 


Technische competenties

 • Je beschikt over een gebruikerskennis inzake het reglementaire kader van de financiële sancties (richtlijnen, wet) en van de gesprekspartners/diensten die betrokken zijn op dit gebied.
 • Je beschikt over een gebruikerskennis inzake het reglementaire kader van de strijd tegen het witwassen van geld en financiering van terrorisme (richtlijn, wet) en van de gesprekspartners/diensten die betrokken zijn op dit gebied.


Redeneervaardigheden 

 • Abstracte redeneervaardigheden


Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Je motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd.
Indien deze niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden. Deze weegt daarnaast ook harder door in de eindscore.


Niet vereist, wel een troef

 • Een eerste ervaring inzake de financiële sancties, de toepassing van de wet AML/FT en diplomatie zijn een meerwaarde voor de functie.
 • Je komt terecht in een tweetalige werkomgeving, de kennis van de tweede landstaal wordt daarom als een echt pluspunt beschouwd.
 • Er wordt gevraagd om het Belgisch standpunt te vertegenwoordigen tijdens conferenties of workshops op Europees en internationaal niveau, daarom wordt ook de kennis van het Engels als belangrijk gezien voor deze functie. 


Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat/master in de rechten of doctor in de rechten uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie. 
 • Je kan eveneens deelnemen als je een gelijkwaardigheid hebt behaald van een Gemeenschap op het niveau van een algemene master. Deze gelijkwaardigheid moet duidelijk vermelden dat het een graad is van een master behaald in de studierichting rechten in een universitair onderwijs of gelijkwaardig. Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist: Een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving. 

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma? 

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.


Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie de tab 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist: 
Een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving.

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon
Minimum aanvangswedde: 36 613,99 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie 
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren) 
 • voordelige hospitalisatieverzekering 
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer 
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart 
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding 
 • allerlei sociale voordelen 
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer 
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen 
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen 
 • glijdende werkuren in een 38-uren week 
 • mogelijkheid tot telewerk en satellietwerk 
 • 26 dagen verlof per jaar 
 • mogelijkheid tot het valideren van relevante vorige werkervaringen. 


Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.
 

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 

 • Belg zijn
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten 
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. 

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Interested?

Solliciteren kan tot en met 1/10/2018.

Je moet online solliciteren. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving. 

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Vacature Jurist financiële sancties bij FOD Financiën - vind alle vacatures voor juristen bij de overheid op www.lexgo.be


Meer info over de jobinhoud?

Christel De Vleeschauwer – Adviseur-generaal 
Tel.: 0257/472.62

See all jobs from FOD Financiën / SPF Finances

See also other jobs in the same functions: In-House

See also other jobs in the same specialisation: European Law , Public , Tax , Banking & Finance , Other

See also other jobs in the same functions and regions: In-House (Brussels)

All jobs

Featured Jobs

Associates in IT and Data...

Associates in IT and Data Protection law

Read more
Senior Recruitment...

Senior Recruitment Consultant Legal (m/v)

Read more
Senior Legal Counsel...

Senior Legal Counsel (Brussels)

Read more
Litigation Associate (Bar...

Litigation Associate (Bar trainee) with 0-2 years experience

Read more
Expert en Droit économique...

Expert en Droit économique et financier ayant l’esprit d’entreprise

Read more
Jurist-Schadebeheerder

Jurist-Schadebeheerder

Read more
Jurist financiële sancties...

Jurist financiële sancties (m/v/x)

Read more
Juriste - Droit des...

Juriste - Droit des Contrats (Procurement)

Read more
Paralegal

Paralegal

Read more
Associate Corporate - 1-3...

Associate Corporate - 1-3 years experience (may be Bar trainee)

Read more

LexGO Network