Juridisch dossierbeheerder (m/v/x) - 54 plaatsen
25/04/2022

Region: Antwerpen, Brussels, Liège, Namur, Flemish Brabant, Walloon Brabant, West Flanders, East Flanders, Hainaut, Limburg, Luxembourg (province)
Function: Paralegal
Environnement: Public sector
Legal subjects: Tax
Job Type: Full time
Contract Type: Permanent contract
Your ref.: ANG22190

Ben je geïnteresseerd in het juridisch domein en op zoek naar een job met een sociale meerwaarde? Werk je graag gestructureerd en ben je overtuigd van het belang van een correcte dienstverlening? Werk je graag in teamverband en ben je bovendien niet bang om zelfstandig aan de slag te gaan? Dan ben jij de geknipte persoon voor een juridische functie binnen de FOD Financiën. Solliciteer via SELOR ten laatste op 2 mei 2022!

Expand All
Close All


De FOD Financiën zoekt minstens 54 gemotiveerde medewerkers voor verschillende diensten (de Algemene Administratie van de Fiscaliteit, de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering en de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. De openstaande plaatsen bevinden zich in Vlaanderen en Brussel

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving. 

Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is: 

 • de grootse overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land;
 • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden;
 • zijn vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar;
 • een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit …
 • een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen.

Ben je geïnteresseerd in het juridisch domein en op zoek naar een job met een sociale meerwaarde? Werk je graag gestructureerd en ben je overtuigd van het belang van een correcte dienstverlening? Werk je graag in teamverband en ben je bovendien niet bang om zelfstandig aan de slag te gaan? Dan ben jij de geknipte persoon voor een juridische functie binnen de FOD Financiën.
 

De functieomschrijving hangt af van de dienst waar je gaat werken. Bij de uitoefening van deze functies kom je mogelijk in contact met het publiek. 

Overzicht van de functies:

- Wil je fiscale expertise uitbouwen en de FOD Financiën van de toekomst mee vormgeven? De Algemene Administratie van de Fiscaliteit zoekt collega’s die zich buigen over wettelijke bepalingen, wetsontwerpen of fiscale rechtspraak en die toegewijd opvolgen, maar ook teamplayers die zich toespitsen op de juridische uitbouw van moeilijke dossiers.

Ontdek jouw nieuwe job bij de Algemene Administratie van de Fiscaliteit. 

Meer info over de jobinhoud?
Mario RYCKAERT - Centrumdirecteur Centrum P Gent
Contactpersoon FOD Financiën
Tel.: 02 575 62 55 
E-mail: [email protected]

Laurent VANNIEUWENHUYSE - Centrumdirecteur Centrum KMO Brugge
Contactpersoon FOD Financiën
Tel.: 02 578 09 33
E-mail: [email protected]


- Ben jij een kennisspons en wil je je detectiveskills ontwikkelen? Dan kan je zeker een carrière uitbouwen binnen de Invorderingsteams of de juridische dienst van deAlgemene Administratie van de Inning en Invordering!  

Ontdek jouw nieuwe job bij de Algemene Administratie van de Inning en Invordering.

Meer info over de jobinhoud?
Johan YSEWIJN - Adviseur-generaal Invorderingsteam Oost- en West-Vlaanderen
Contactpersoon FOD Financiën
Tel.: 02 577 19 91
E-mail: [email protected]


- De samenleving beschermen, internationale handel bevorderen en meehelpen in de strijd tegen fraude en terrorisme? Een boeiende en uitdagende job met verantwoordelijkheid en een gevarieerd takenpakket? De wereld van de Douane en Accijnzen is zeker iets voor jou.  
 
Ontdek jouw nieuwe job bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.

Meer info over de jobinhoud?
Karine THUMAS - Adviseur-generaal
Contactpersoon FOD Financiën
Tel.: 02 576 44 87
E-mail: [email protected]
 

Bekijk de uitgebreide omschrijving van deze verschillende departementen onder de tab "Werkgever" op de website van SELOR.
 

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je hebt goede mondelinge communicatievaardigheden.

Redeneervaardigheden

 • Abstract redeneervermogen
 • Verbaal redeneervermogen

Technische competentie

 • Je hebt goede mondelinge communicatievaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk. 

Opgelet! De motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt zwaarder door in de eindscore.


Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt een ervaring in het fiscaal domein.
 • Je kan in een tweetalige omgeving terechtkomen. Een kennis van het Frans is dan een pluspunt.

 

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van het hoger onderwijs (b.v. graduaat, professionele bachelor, kandidaat, academische bachelor) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 2 of 3 jaar studie in een afdeling recht of rechtspraktijk. Voor de houders van deze diploma's is er geen enkele ervaring vereist.
 • Je kan eveneens deelnemen als je een gelijkwaardigheid hebt behaald van een Gemeenschap op het niveau van een algemeen bachelor. Deze gelijkwaardigheid moet duidelijk vermelden dat het een graad is van een bachelor behaald in de studierichting rechten in een hogere of universitair onderwijs of gelijkwaardig. Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist: Een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.


Hoe nog deelnemen qua diploma?  

 • Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2021-2022 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist: 
Een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving. 

Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum.

Je wordt aangeworven als Financieel deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1. 

Loon 

Minimum aanvangswedde: 31.047,07 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). Je loon varieert naargelang je persoonlijke situatie en relevante opgedane beroepservaring. Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. Kijk hier wat je zou verdienen!

Valorisatie van beroepservaring

 • Wat de dienst- en geldelijke anciënniteit betreft, houdt de administratie automatisch rekening met je dienstjaren binnen de overheidssector.
 • Wat de geldelijke anciënniteit betreft kan rekening gehouden worden met de diensten gepresteerd in de privésector of als zelfstandige als de verworven ervaring relevant is voor de functie die je zal uitoefenen binnen de administratie.
 • De aanvraag om professionele ervaring uit de privésector of als zelfstandige te laten valoriseren, moet binnen de zes maanden na de indiensttreding worden ingediend. Daarna wordt dit door de bevoegde dienst geanalyseerd.

Voordelen 

 • vakantiegeld en eindejaarspremie
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • mogelijkheid tot gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en een voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • voordelen en interessante aanbiedingen via [email protected]
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • allerlei sociale voordelen
 • 26 jaarlijkse verlofdagen die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen, afhankelijk van jouw keuze van uurregeling
 • mogelijkheid tot telewerk en/of satellietwerk
 • mogelijkheid tot valorisatie van relevante werkervaring

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel

Interested?

Solliciteer via SELOR ten laatste op 2 mei 2022.

Vacature Juridisch dossierbeheerder (m/v/x) (ref. ANG22190) bij de FOD Financiën - 54 vacatures! - vind alle vacatures voor paralegals, Bachelors rechtspraktijk, bedrijfsjuristen, legal consultants, legal interim managers, fiscalisten en advocaten op www.lexgo.be - de website voor jobs in tax en legal in België en Luxemburg!
 

See all jobs from FOD Financiën / SPF Finances

See also other jobs in the same functions: Paralegal

See also other jobs in the same specialisation: Tax

See also other jobs in the same functions and regions: Paralegal (Antwerpen) , Paralegal (Brussels) , Paralegal (Liège) , Paralegal (Namur) , Paralegal (Flemish Brabant) , Paralegal (Walloon Brabant) , Paralegal (West Flanders) , Paralegal (East Flanders) , Paralegal (Hainaut) , Paralegal (Limburg) , Paralegal (Luxembourg (province))

All jobs

Featured Jobs

Bachelor rechtspraktijk

Bachelor rechtspraktijk

Read more
Dossierbeheerder -...

Dossierbeheerder - Aangename omgeving

Read more
Data Protection Counsel -...

Data Protection Counsel - Diegem

Read more
Pas afgestudeerde master in...

Pas afgestudeerde master in het notariaat (M/V/X)

Read more
Associate IP/IT Law

Associate IP/IT Law

Read more
Corporate Paralegal

Corporate Paralegal

Read more
Dossierbeheerder vastgoed

Dossierbeheerder vastgoed

Read more
International Corporate Tax...

International Corporate Tax Manager - Brussels

Read more
Legal Counsel (Corporate) -...

Legal Counsel (Corporate) - Zaventem

Read more
Legal Counsel Corporate...

Legal Counsel Corporate -M&A

Read more

LexGO Network