Bestuursrechter
21/06/2021

Region: Brussels
Function: In-House
Environnement: Public sector
Legal subjects: Administrative law and public procurement, Litigation, Urban planning and Environmental law
Job Type: Full time
Contract Type: Permanent contract, Self-employed
Your ref.: Job ID 2065078 - LexGO

Als bestuursrechter bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen zetel je alleen, maar werk je ook binnen een dynamische en enthousiaste organisatie met een digitale focus. 

Expand All
Close All


De Raad voor Vergunningsbetwistingen is een onafhankelijk Vlaams bestuursrechtscollege dat beroepen behandelt over in Vlaanderen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen, registratiebeslissingen en onteigeningen.

De Raad wordt ondersteund en overkoepeld door de Dienst van de Bestuursrechtscolleges.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen zoekt 3 bestuursrechters om geschillen in het omgevingsrecht te beoordelen.

De Raad biedt een kwalitatieve en efficiënte rechtsbescherming binnen een zo kort mogelijke doorlooptijd. Een digitale procedure wordt steeds belangrijker.

Als bestuursrechter bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen zetel je alleen, maar werk je ook binnen een dynamische en enthousiaste organisatie met een digitale focus. Je werkt oplossingsgericht. Je overlegt met de collega-bestuursrechters om te waken over de eenheid van rechtspraak. Je wordt ondersteund door een team gedreven referendarissen en een performante griffie.

Meer informatie vind je terug in de functieomschrijving en in het selectiereglement op www.dbrc.be/vacatures.

Je kan deelnemen aan de selectieprocedure wanneer je, op de uiterste inschrijvingsdatum, minstens voldoet aan volgende voorwaarden:

  • 1° houder zijn van het diploma van licentiaat of master in de rechten;
  • 2° een grondige kennis hebben van, en minstens tien jaar nuttige ervaring hebben in, de domeinen van het Vlaamse recht inzake ruimtelijke ordening en van het Vlaamse milieurecht (het omgevingsrecht);
  • 3° een grondige kennis hebben van procesvoering en rechtsbescherming in bestuurlijke of rechterlijke aangelegenheden;
  • 4° een grondige kennis hebben van het Vlaams onteigeningsrecht.
  • Als bestuursrechter word je benoemd voor het leven.
  • De effectieve bestuursrechters ontvangen een salaris in de schaal A311, evenals de toelagen, vergoedingen en sociale voordelen, vermeld in het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, met uitzondering van de prestatietoelagen.
  • De diensten en de ervaring van de effectieve bestuursrechters worden in aanmerking genomen voor hun geldelijke anciënniteit, zoals bepaald in artikel VII.2 van het Vlaams Personeelsstatuut van 13 januari 2006.
  • Het salaris kan met de salarissimulator http://www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator (opent in nieuw venster) berekend worden

Interested?

De kandidaatstelling kan online.

Vacature referendaris - ref. LexGO15/03

See all jobs from Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC)

See also other jobs in the same functions: In-House

See also other jobs in the same specialisation: Administrative law and public procurement , Litigation , Urban planning and Environmental law

See also other jobs in the same functions and regions: In-House (Brussels)

All jobs

Featured Jobs

Stagiair-advocaat...

Stagiair-advocaat omgevingsrecht

Read more
Pas afgestudeerde master...

Pas afgestudeerde master rechten of notariaat (M/V/X)

Read more
Legal consultant estate...

Legal consultant estate planning

Read more
Mid-level/Senior Regulatory...

Mid-level/Senior Regulatory Finance Associate

Read more
Notarieel Jurist - Veurne

Notarieel Jurist - Veurne

Read more
Associate EU Cybersecurity,...

Associate EU Cybersecurity, Data & Privacy (2 to 3 years of experience)

Read more
Juridisch adviseur -–...

Juridisch adviseur -– specialisatie verbintenissen - en zakenrecht

Read more
Life science lawyer -...

Life science lawyer - International law firm - Brussels

Read more
Business Development...

Business Development Manager - International Law Firm

Read more
Juriste, Responsable de la...

Juriste, Responsable de la Cellule des Marchés Publics - Namur

Read more

LexGO Network