Data Protection Officer (m/v)
04/07/2019

Region: Brussels
Function: In-House
Environnement: Company
Legal subjects: European Law, IP/IT/Media, Technology, Media, Telecommunications, Data protection & privacy
Job Type: Full time
Contract Type: Permanent contract
Your ref.: LexGO03/07-II

Bescherming van persoonsgegevens is een belangrijke topic in de huidige actualiteit. Brussels Expo wenst op een professionele en transparante manier om te gaan met haar klanten, partners en werknemers. De DPO zal deel uitmaken van het legal team en waakt over de compliance binnen de organisatie met de wetgeving inzake databescherming.

Expand All
Close All


BRUSSELS EXPO is met zijn 115.000 m2 het grootste beurscentrum van België. Elk jaar zijn er tal van beurzen, congressen, shows, concerten en evenementen van alle soorten. Brussels Expo weerspiegelt het enthousiasme en de energie van de hoofdstad van Europa. Momenteel is BRUSSELS EXPO op zoek naar een:

Data Protection Officer

Bescherming van persoonsgegevens is een belangrijke topic in de huidige actualiteit. Brussels Expo wenst op een professionele en transparante manier om te gaan met haar klanten, partners en werknemers. De DPO zal deel uitmaken van het legal team en waakt over de compliance binnen de organisatie met de wetgeving inzake databescherming.

Jouw hoofdtaak bestaat erin om advies en ondersteuning te bieden aan onze verschillende departementen inzake de toepassing van de regelgeving die betrekking heeft op het verwerken van persoonsgegevens, de bescherming van privacy en de professionele verplichting van vertrouwelijkheid. Tevens waak je als onafhankelijk controleorgaan over de effectieve implementatie ervan.

Meer concreet komt het de DPO toe om:

 • Brussels Expo en diens werknemers te informeren, te adviseren en te sensibiliseren over de verplichtingen die samenhangen met de bepalingen van de algemene Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende gegevensbescherming (hierna de ‘AVG’);

 • Toe te zien op naleving van de AVG, van andere Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke gegevensbeschermingsbepalingen en op de naleving van het beleid van Brussels Expo m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens, m.i.v. de toewijzing van verantwoordelijkheden, bewustmaking en opleiding van het bij de verwerking betrokken personeel en de betreffende audits;

 • Actieplannen te ontwikkelen en de naleving ervan op te volgen;

 • Interne regels en policies inzake databescherming op te stellen, te communiceren en te updaten;

 • Het nalezen van contracten en het zelf opstellen van contractuele clausules inzake databescherming en privacy ;

 • Op te treden als contactpunt voor de toezichthoudende autoriteit inzake met verwerking verband houdende aangelegenheden, met inbegrip van de in artikel 36 AVG bedoelde voorafgaande raadpleging en, waar passend, overleg te plegen over enige andere aangelegenheid;

 • Op te treden als contactpersoon en/of bemiddelaar voor de betrokken personen (werknemers, onderaannemers, andere partners);

 • Ervoor te zorgen dat het register van de verwerkingsactiviteiten bijgehouden wordt;

 • Desgevraagd advies te verstrekken met betrekking tot de gegevensbeschermingseffectbeoordeling en toe te zien

  op de uitvoering daarvan in overeenstemming met artikel 35 AVG;

 • Het opvolgen en de analyse van nieuwe reglementeringen inzake databescherming en het zorgen voor legalcompliance binnen de organisatie. 

In deze context van databescherming ondersteun je de business en zal je nauw betrokken worden inzake projecten voor de ontwikkeling van nieuwe producten of activiteiten.

 • Diploma Master in de Rechten

 • 1 à 3 jaar ervaring met betrekking tot data- en privacybescherming. Een grondige kennis is een meerwaarde.

 • Uitgesproken interesse voor digitalisatie, databescherming en verwante concepten IT en artificiële intelligentie

 • Vlot tweetalig NL/FR, zowel mondeling als schriftelijk, Engels is een troef

 • Bereid om in team te werken

 • Nauwkeurig en georganiseerd, maar je legt ook de nodige soepelheid en creativiteit aan de dag

 • Goede vaardigheid om te interageren, te coöpereren en anderen te beïnvloeden

 • Je bent proactief, autonoom en weet prioriteiten te stellen

 • Je gaat discreet en vertrouwelijk om met de aan jou toevertrouwde dossiers

 • Een boeiende en uitdagende functie in de wereld van evenementen

 • Deel uitmaken van een dynamisch team met aangename collega’s in een sterk evoluerende werkomgeving

 • Een competitieve vergoeding met extralegale voordelen

 • Een gezonde balans tussen werk en gezin

Interested?

See all jobs from Brussels Expo

See also other jobs in the same functions: In-House

See also other jobs in the same specialisation: European Law , IP/IT/Media , Technology, Media, Telecommunications , Data protection & privacy

See also other jobs in the same functions and regions: In-House (Brussels)

All jobs

Featured Jobs

Junior Associate Dispute...

Junior Associate Dispute Resolution - Commercial Law

Read more
Partner in new technologies

Partner in new technologies

Read more
Knowledge Lawyer Public...

Knowledge Lawyer Public & Environmental Law

Read more
Legal Counsel

Legal Counsel

Read more
Real Estate Lawyer - Brussel

Real Estate Lawyer - Brussel

Read more
Paralegal

Paralegal

Read more
Junior Tax Advisor

Junior Tax Advisor

Read more
Advocaat-stagiair(e)

Advocaat-stagiair(e)

Read more
Paralegal (Gent)

Paralegal (Gent)

Read more
Associates Corporate &...

Associates Corporate & Financial Law

Read more

LexGO Network