Jurist(e) (V/M/X)
17/11/2020

Region: Brussels
Function: In-House
Environnement: Public sector, Company
Legal subjects: European Law, Banking & Finance, Regulatory, Insurance law
Job Type: Full time
Contract Type: Permanent contract
Your ref.: LexGO-52615-618

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een jurist (V/M/X) voor een gespecialiseerde functie in haar juridische dienst. Je kan solliciteren tot 20 december 2020.

Expand All
Close All


De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een jurist (V/M/X) voor een gespecialiseerde functie in haar juridische dienst.

In het kader van haar taken inzake prudentieel toezicht, is de NBB bevoegd om administratieve boetes op te leggen. Een essentieel aspect van de procedure voor het opleggen van deze sancties bestaat erin zowel wettelijk als feitelijk en zowel ten laste als ten gunste de dossiers te onderzoeken die aanleiding kunnen geven tot het opleggen van een dergelijke administratieve boete.

Momenteel worden er juristen gezocht om, onder leiding van de Auditeur van de NBB, de administratieve sanctiedossiers te onderzoeken, d.w.z. onderzoeksdaden te stellen om de feitelijke elementen te verzamelen, ze vanuit juridisch oogpunt te analyseren, voorstellen van antwoorden te formuleren op de juridische vragen die zich aandienen en het onderzoeksverslag op te stellen.

De juristen zullen eveneens bijdragen tot de formalisering van het juridisch kader en van de manier waarop het onderzoek verloopt.

 • houder zijn van een master in de rechten, aangevuld met een voor de functie nuttige beroepservaring (bijvoorbeeld inzake gerechtelijke of administratieve geschillen, in disciplinaire procedures, binnen een advocatenkantoor, …)
 • in staat zijn om complexe juridische kwesties op een efficiënte en grondige manier te behandelen
 • over een grondige kennis beschikken van de financiële regelgeving waarop de NBB toezicht uitoefent
 • belangstelling hebben voor de juridische vragen die aan bod komen bij sanctieprocedures gevoerd door een administratieve autoriteit, evenals voor het administratief recht, wat bij voorkeur wordt geschraagd door aanvullende studies, door publicaties of door beroepservaring
 • in staat zijn om complexe juridische documenten in de Nederlandse taal op te stellen
 • over sterke analytische vaardigheden beschikken en zin voor synthese hebben
 • uitstekende redactionele vaardigheden en vaardigheden inzake logische structurering van mondelinge en schriftelijke communicatie hebben
 • goed kunnen argumenteren en overtuigingskracht hebben
 • blijk geven van een grondige kennis van het Nederlands en het Frans en een goede beheersing van het Engels
 • zelfstandig maar ook in team kunnen werken
 • zelfvertrouwen hebben, blijk geven van een goed aanpassingsvermogen en aandacht hebben voor interpersoonlijke verhoudingen
 • stressbestendig zijn
 • veel belang hechten aan deontologie en vertrouwelijkheid.

Via deze link vindt u een overzicht van onze arbeidsvoorwaarden.

Interested?

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) en de bijlagen, komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.

 

Vacature bedrijfsjurist bij de Nationale Bank van België te Brussel - vind alle vacatures voor bedrijfsjuristen, legal consultants en advocaten in sociaal recht en arbeidsrecht op www.lexgo.be, dé jobsite voor bedrijfsjuristen in België


De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de samenleving weerspiegelt en waakt hierbij specifiek over een evenwicht tussen mannen en vrouwen. Met dit doel worden vrouwen in het bijzonder aangemoedigd om te solliciteren.

 

See all jobs from Banque Nationale de Belgique - Nationale Bank van België

See also other jobs in the same functions: In-House

See also other jobs in the same specialisation: European Law , Banking & Finance , Regulatory , Insurance law

See also other jobs in the same functions and regions: In-House (Brussels)

All jobs

Featured Jobs

Advocaat-stagiair(e)

Advocaat-stagiair(e)

Read more
Legal Director Benelux -...

Legal Director Benelux - Hoeilaart

Read more
Insurance Lawyer

Insurance Lawyer

Read more
Expert Social Affairs...

Expert Social Affairs Bruxelles - Brussel

Read more
Employment Law Associate

Employment Law Associate

Read more
Paralegal - Kortrijk

Paralegal - Kortrijk

Read more
Compliance Business Advisor

Compliance Business Advisor

Read more
Jurist

Jurist

Read more
Mid-level Associate -...

Mid-level Associate - Corporate Law

Read more
Avocat - Droit des Pensions

Avocat - Droit des Pensions

Read more

LexGO Network