Jurist verzekeringsrecht en/ of bank- en financieel recht (V/M/X)
05/10/2021

Region: Brussels
Function: In-House
Environnement: Public sector, Company
Legal subjects: European Law, Banking & Finance, Regulatory, Insurance law
Job Type: Full time
Contract Type: Permanent contract
Your ref.: LexGO05/10

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een jurist (V/M/X) voor een gespecialiseerde functie in haar juridische dienst. Je kan solliciteren tot 31 oktober 2021.

Expand All
Close All


De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een jurist (V/M/X) voor een gespecialiseerde functie in haar juridische dienst.

De juridische dienst speelt een fundamentele rol in de NBB bij de voorbereiding van het reglementaire en contractuele kader voor de monetairbeleidsinstrumenten van het Eurosysteem. Deze dienst helpt de rechtszekerheid van alle financiële taken en verrichtingen van de NBB te waarborgen en haar standpunten binnen het Eurosysteem vast te leggen. De dienst speelt ook een cruciale rol bij de ondersteuning van de operationele diensten die zijn belast met het prudentieel toezicht op de banken en andere ondernemingen van de financiële sector, alsook bij de opstelling van het voor hen geldende reglementaire kader.

De juridische dienst behandelt alle domeinen van het recht, meer in het bijzonder het financieel recht, het prudentieel recht, het vennootschapsrecht en het administratief recht, met inbegrip van juridische begeleiding bij het opleggen van administratieve sancties. De juridische instrumenten vallen onder het publiek- of het privaatrecht en zijn vaak eigen aan de NBB. Hierdoor is er nood aan juristen die in een nationale en internationale context het recht willen beoefenen op hoog niveau en daarbij streven naar excellentie.

Momenteel wordt een jurist gezocht voor het domein van het prudentieel recht.

De jurist zal grotendeels autonoom juridisch advies verstrekken aan de organen en verschillende entiteiten van de NBB en, afhankelijk van de expertise, deelnemen aan de besprekingen over en de opstelling van de wet- en regelgeving op internationaal, Europees en nationaal niveau. Voor deze activiteiten wordt nauw samengewerkt met de ECB, andere centrale banken of toezichthouders en de Belgische en Europese wetgevende instanties.

  • Je bent houder van een master in de rechten
  • Je hebt een eerste professionele ervaring met een toonaangevend advocatenkantoor of een juridische afdeling van een bank of verzekeringsmaatschappij.
  • Je kunt zelfstandig, maar ook in teamverband werken
  • Je bent in staat complexe problemen te analyseren en duidelijk voor te stellen
  • Je geeft blijk van een zin voor synthese en overtuigingskracht
  • Je hebt een goede beheersing van de beide landstalen en van het Engels om efficiënt te kunnen zijn in een internationale context.

Om het beste uit onze medewerkers te halen, willen we ze ook het beste geven. We bieden dan ook een aantrekkelijk loon en we streven naar een goede balans tussen werk en privé, met de mogelijkheid om 50% van je werkregime thuis te werken. Daarnaast hebben we moderne, flexibele arbeidsvoorwaarden en talrijke opleidingsmogelijkheden. Meer weten? Ontdek ze hier.

Interested?

Solliciteer tot: 31 oktober 2021

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) en de bijlagen, komen in aanmerking.

 

Vacature bedrijfsjurist bij de Nationale Bank van België te Brussel - vind alle vacatures voor bedrijfsjuristen, legal consultants en advocaten in sociaal recht en arbeidsrecht op www.lexgo.be, dé jobsite voor bedrijfsjuristen in België


De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de samenleving weerspiegelt en waakt hierbij specifiek over een evenwicht tussen mannen en vrouwen. Met dit doel worden vrouwen in het bijzonder aangemoedigd om te solliciteren.

 

See all jobs from Banque Nationale de Belgique - Nationale Bank van België

See also other jobs in the same functions: In-House

See also other jobs in the same specialisation: European Law , Banking & Finance , Regulatory , Insurance law

See also other jobs in the same functions and regions: In-House (Brussels)

All jobs

Featured Jobs

Legal counsel vastgoed

Legal counsel vastgoed

Read more
Juridisch Adviseur...

Juridisch Adviseur Proprietary Corporate Affairs - Brussel

Read more
Knowledge Lawyer IP/IT

Knowledge Lawyer IP/IT

Read more
ePublisher - Legal Start-up

ePublisher - Legal Start-up

Read more
Legal Counsel Hasselt

Legal Counsel Hasselt

Read more
Legal Advisor (Brussel)

Legal Advisor (Brussel)

Read more
Advocaat Corporate &...

Advocaat Corporate & M&A

Read more
Advocaat Corporate

Advocaat Corporate

Read more
Senior Legal Counsel -...

Senior Legal Counsel - Overheidsopdrachten

Read more
Schadebeheer Rechtsbijstand

Schadebeheer Rechtsbijstand

Read more

LexGO Network