Jurist(e) (Prudentiëel toezicht op de verzekeringsondernemingen) (V/M/X)
27/04/2021

Region: Brussels
Function: In-House
Environnement: Company
Legal subjects: Banking & Finance, Insurance law
Job Type: Full time
Contract Type: Permanent contract
Your ref.: P21027-LexGO

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een jurist(e) (V/M/X) voor haar dienst "Prudentieel toezicht op de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen". Deadline voor sollicitaties: 23 mei 2021. 

Expand All
Close All


De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een jurist(e) (V/M/X) voor haar dienst "Prudentieel toezicht op de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen".

Deze dienst is bevoegd voor het toezicht op de Belgische verzekerings- en herverzekeringsondernemingen en waakt erover dat de ondernemingen hun risico’s op een gezonde en voorzichtige manier beheren en daarbij het geheel van de reglementaire bepalingen naleven die als doel hebben de continuïteit van de ondernemingen en bijgevolg de belangen van de verzekerden veilig te stellen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in een multi-disciplinair team, waarbij zowel de juridische, de financiële, de actuariële en de IT- aandachtspunten bijeengebracht worden in een risicobeoordeling van de onderneming. Voor deze werkzaamheden baseert de dienst zich op de prudentiële informatie verstrekt door de onderneming en op de informatie die voortvloeit uit het samenwerkingsmodel met de erkende commissarissen. De aandachtspunten uit de risicobeoordeling worden met de leiding van de onderneming besproken; deze kunnen resulteren in een actieplan van de onderneming dat door de dienst wordt opgevolgd.

De functie behelst de analyse van het beheerssysteem van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen met als doel de conformiteit met de reglementering ervan en de aangepastheid aan het risicoprofiel te beoordelen.

De juridisch analist voert geregeld analyses van juridische aard uit en ziet toe op de naleving van de toelatingsvoorwaarden en de voorwaarden van uitoefening van verzekerings- en herverzekeringsactiviteiten in het bijzonder met betrekking tot wijzigingen van aandeelhouderschap, overdrachten van portefeuilles, het uitoefenen van activiteiten in het buitenland, de organisatie van de beleidsorganen, enz.

Tevens dient hij/zij soms innovatieve voorstellen, geformuleerd door de onder toezicht staande ondernemingen, te beoordelen met als doel de conformiteit ervan met de prudentiële regelgeving na te gaan.

 • houder zijn van een masterdiploma in rechten
   
 • ervaring in het domein van de verzekeringsactiviteiten en kennis van het (prudentiële) verzekeringsrecht zijn belangrijke troeven
   
 • een grondige kennis van de tweede landstaal en van het Engels
   
 • in staat zijn autonoom analyses uit te voeren en te verwoorden in duidelijke nota’s; over sterke analytische vaardigheden beschikken en zin voor synthese hebben
   
 • zelfstandig maar ook in teamverband kunnen werken in een multidisciplinaire omgeving
   
 • de nodige flexibiliteit aan de dag kunnen leggen overeenkomstig de opdracht van de prudentiële toezichthoudende autoriteit
   
 • zin voor organisatie en initiatief hebben
   
 • getuigen van aanpassingsvermogen en aandacht voor interpersoonlijke relaties
   
 • over redeneervermogen en overredingskracht beschikken
   
 • bijzondere aandacht hebben voor beroepsnormen en geheimhouding
   
 • over een goede kennis van economie en financiën beschikken.

Arbeidsvoorwaarden

Link

Interested?

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) en de bijlagen, komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest. Deadline voor sollicitaties: 23 mei 2021

 

Vacature bedrijfsjurist bij de Nationale Bank van België te Brussel - vind alle vacatures voor bedrijfsjuristen, legal consultants en advocaten in sociaal recht en arbeidsrecht op www.lexgo.be, dé jobsite voor bedrijfsjuristen in België

 

See all jobs from Banque Nationale de Belgique - Nationale Bank van België

See also other jobs in the same functions: In-House

See also other jobs in the same specialisation: Banking & Finance , Insurance law

See also other jobs in the same functions and regions: In-House (Brussels)

All jobs

Featured Jobs

Senior Legal Counsel -...

Senior Legal Counsel - Vastgoedprojecten - Brussel

Read more
Associate Corporate Real...

Associate Corporate Real Estate

Read more
Legal Counsel...

Legal Counsel (Strombeek-Bever)

Read more
Advocaat IT / IP / Data...

Advocaat IT / IP / Data Protection - Advocatuur - Toonaangevend kantoor...

Read more
(Interim) Notarieel...

(Interim) Notarieel Jurist/Medewerker

Read more
Juriste droit social

Juriste droit social

Read more
Jurist Legal Watch &...

Jurist Legal Watch & Legal Tech - Brussel

Read more
Junior fiscaal jurist

Junior fiscaal jurist

Read more
Legal Recruitment...

Legal Recruitment Consultant (Gent)

Read more
Advocaten (Jr. of Sr.) -...

Advocaten (Jr. of Sr.) - Kortrijk - Antwerpen - Brussel

Read more

LexGO Network