Legal Counsel

Legal Counsel
Region: Antwerpen
Required experience: 3 years
Environment: Company
Ref: VL/BE/LAW/3430/22
Contract: Permanent position (Full-time)

Company description

EuroChem is een producent van minerale meststoffen. Als belangrijke speler in deze sector draagt EuroChem significant mee bij tot de oplossing van het wereldwijde voedselvraagstuk: kunstmest helpt boeren overal ter wereld om de opbrengst en de kwaliteit van hun gewassen te verbeteren. 

De kracht van EuroChem Group is de sterke verticale integratie over de hele waardeketen, van het ontginnen van de grondstoffen tot de productie en de verkoop en de levering van de eindproducten via een performante eigen logistieke keten.


Beschrijving

 • Algemene adviesverlening aan het management en de verscheidene vakafdelingen.
 • Commercial, waaronder:
  • Nazicht van contracten en bijstand bij onderhandelingen, zowel in de day-to-day business als bij complexere projecten en dit in verscheidene materies (aankoop, R&D, IT, …);
  • Afhandelen van verzekeringsdossiers. 
 • Compliance (sterke focus), waaronder:
  • Implementatie en naleving van groepsbeleidslijnen, waaronder (mee) organiseren van opleidingen inzake compliance;
  • Uitvoeren van controles/doorlichting van contractspartijen (KYC-checks) conform de groepsbeleidslijnen;
  • Bijstand bij implementatie en naleving van regelgeving (waaronder sanctieregelgeving en contractenrecht);
  • Toetsing van transacties in het licht van de groepsbeleidslijnen en toepasselijke regelgeving.
 • Bijstand bij geschillenbeslechting, waaronder:
  • Opstellen van ingebrekestellingen;
  • Opvolgen van rechtbankdossiers;
  • Bijstand verlenen aan externe advocaten/consultants, …
 • Bijstand bij corporate-aangelegenheden, waaronder:
  • Updaten van en implementeren van de volmachtenstructuur;
  • Bijstand bij allerhande transacties zoals bv aandelentransacties, statutenwijzigingen; 
 • Bijstand bij corporate housekeeping, waaronder:
  • Organiseren van raden van bestuur en algemene vergaderingen en opstellen en publiceren van bijhorende notulen.
 • Bijstand bij begeleiden van audits.
 • Bijstand aan de groep op vlak van juridische en compliance aangelegenheden (ad-hoc vragen, rapporteringverplichtingen, …).
 • Bijstand bij proactieve en actieve risicobeheersing, waaronder herzien van bestaande processen.

Profiel

 • Master diploma in de Rechten.
 • Allround jurist met minimum 3 jaar ervaring in bovenvermelde domeinen als bedrijfsjurist of advocaat.
 • Ervaring in contractenrecht en vennootschapsrecht, ervaring in compliance is een plus.
 • Je hebt een goed zakelijk inzicht en interesse in business materies.
 • Uitstekende actieve kennis van het Nederlands en het Engels.
 • Je bent uiterst klantgericht en legt de lat hoog voor je zelf.
 • Zeer goede organisatorische kwaliteiten – je ben in staat prioriteitenn te vatten en in je aanpak te reflecteren en hands on op te treden.
 • Je kan zelfstandig werken en initiatief nemen in functie van het grotere geheel

Aanbod

EuroChem biedt je een functie met zeer veel afwisseling en autonomie – samen met je collega, ben je dé jurist bij uitstek voor alle EuroChem collega’s. Een carrière bij een vooraanstaande producent, waar je al doende veel ervaring zal opdoen met veel rechtstreekse feedback over je impact voor je stakeholders. Je komt in een collegiale werkomgeving terecht in het maritieme hart van de Antwerpse chemie. Er wordt je een aantrekkelijk loonpakket en diverse extralegale voordelen aangeboden, met de nodige mogelijkheden tot flexibiliteit en thuiswerk

Google Maps
Google Maps