Jurist - Dossierverantwoordelijke vastgoedoperaties

Jurist - Dossierverantwoordelijke vastgoedoperaties
Region: Brussels
Required experience: 3 years
Environment: Public sector
Ref: LexGO-79471
Contract: Permanent position (Full-time)

Company description

Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. 


Je zal deel uitmaken van het Departement Grondregie van de Stadseigendommen. Dit departement beheert het onroerend goed van de Stad dat bestaat uit ongeveer 3500 woningen, waarvan 717 met omkaderde huur, een tiental woningen aangepast aan personen met een handicap en 88 woningen met een aangepaste structuur voor ouderen. De Regie verhuurt vooral gebouwen, appartementen en huizen in het centrum van de stad.

MISSIE

Je zal deel uitmaken van een team van drie personen en meewerken aan de uitwerking van de objectieven die vastgelegd werden door de algemene directie van de Grondregie (aankoop, verkoop, verhuur, concessies …). Je hebt regelmatig contact met het publiek, de huurders, notarissen en externe instellingen. 

VOORNAAMSTE TAKEN

 • Je start dossiers op (en volgt deze verder op) rond het commercieel beheer van de Grondregie: verkoop, aankoop, huurcontracten, oppervlakterecht, erfdienstbaarheid, bezetting en huur van het terrein, concessies, aanvragen voor opmetingen en schattingen van vastgoed, handelsovereenkomsten …
 • Je maakt nota’s op, de briefwisseling, conventies rond concessies en uitbating, de openbare aanbestedingen daarrond, verzoekschriften, handelsovereenkomsten …
 • Je controleert de geldigheid van de dossiers van de (kandidaat-)kopers, de inhoud van de huurcontracten en de rechten en plichten van huurders van gronden
 • Je leidt en neemt deel aan vergaderingen met concessiehouders, erfpachters, verhuurders, verkopers, (kandidaat-)kopers, terreinhuurders maar ook vergaderingen van mede-eigenaars
 • Je verricht vastgoedprospectie in het kader van de valorisatie van het vastgoedpatrimonium van de Stad en houdt het vastgoedkadaster van de Grondregie up-to-date

PROFIEL

 • Je bent in het bezit van een master in Recht.  Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig: https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen
 • Je hebt een goede kennis en liefst ook al ervaring met vastgoedrecht
 • Je hebt zin voor synthese en een vlotte pen
 • Je gaat nauwkeurig en gestructureerd te werk met respect voor de vastgelegde deadlines
 • Je hebt een analytisch denkvermogen en werkt oplossingsgericht
 • Je gaat proactief te werk met het oog op een permanente verbetering van je kennis en werkmethodes
 • Je bent in staat efficiënt samen te werken met de verschillende diensten van je departement
 • Je kan zowel commerciële als administratieve onderhandelingen leiden
 • Je kan overweg met MS Office
 • Je hebt een zeer goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Frans

AANBOD

 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Maandelijks brutosalaris : minimum 3443,05 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van 3% van het brutosalaris
 • Telewerk mogelijk en regelmatige bijscholing
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

INLICHTINGEN

 • bij het Departement HR - Dienst Werving 
   Administratief Centrum
   Anspachlaan 6 (13de verdieping)
   1000 Brussel
   02 279 24 20
 • openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

SOLLICITEREN

 • Stuur ons via de sollicitatieknop je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 30/11/2022. Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.
 • Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Cel Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van een jury en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties. 


De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit. 

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

Google Maps
Google Maps