Instituut voor bedrijfsjuristen / Institut des juristes d'entreprise

Address:
Stuiversstraat 8
1000 BRUSSEL/BRUXELLES
Belgium
URL: http://www.ibj.be

Het Instituut voor bedrijfsjuristen werd opgericht bij wet van 1 maart 2000 als instelling van publiek recht.

Als beroepsorde van de bedrijfsjuristen is het Instituut het Belgische forum voor de professionele en deontologische vorming en ontwikkeling van de bedrijfsjurist en voor de uitstraling van het beroep.

DOEL VAN HET IBJ

Het IBJ staat in voor de bewaking van de intellectuele autonomie van het beroep, draagt bij tot de permanente vorming van de bedrijfsjuristen en streeft naar samenwerking met de andere juridische beroepen, zowel op nationaal als internationaal vlak.

Het Instituut volgt de ontwikkelingen en trends van het beroep op de voet en speelt hier actief op in. Het IBJ:

 • stelt de ledenlijst op
 • bepaalt de deontologische regels van het beroep en ziet toe op de naleving ervan
 • bouwt de activiteiten van de bedrijfsjurist uit
 • ziet toe op de opleiding van zijn leden met als doel de meest kwaliteitsvolle uitoefening van het beroep van bedrijfsjurist na te streven
 • verleent advies over materies die tot zijn bevoegdheid behoren
 • vervult zijn rol als kenniscentrum.
   

HET IBJ IN CIJFERS
 

 • 2.048 leden
 • 58% vrouwen, 42% mannen
 • 61% NL, 39% FR
 • <35 jaar: 23%, 36-45 jaar: 39%, 46-55 jaar: 27%, >55 jaar: 10%
 • Brussel: 44%, Vlaanderen: 42%, Wallonië: 12%, Andere: 1%
 • 767 ondernemingen, ondernemingsverbonden, instellingen met rechtspersoonlijkheid uit alle economische, sociale, administratieve en wetenschappelijke sectoren (van KMO tot multinational)
 • 21% van de leden werkt als solo jurist binnen het bedrijf
 • 80-tal activiteiten waarvan 60 gratis opleidingen.


LEDEN VAN HET INSTITUUT

Elk lid van het Instituut draagt de wettelijk beschermde titel van “bedrijfsjurist” of “juriste d’entreprise”. Dit houdt in dat elk lid ingeschreven op de ledenlijst van het Instituut zowel de deontologische regels als de beroepstucht van het Instituut erkent.

Om lid te worden van het Instituut voor bedrijfsjuristen moet aan volgende voorwaarden voldaan worden:

 • houder zijn van het diploma van doctor, master of licentiaat in de rechten of in het notariaat of van een gelijkwaardig buitenlands diploma;
 • verbonden zijn, door een arbeidsovereenkomst of een statuut, aan een werkgever die in België, in de publieke of private sector, een economische, sociale, administratieve of wetenschappelijke activiteit uitoefent. Deze werkgever is een onderneming, een ondernemingsverbond of een instelling met rechtspersoonlijkheid;
 • studies en adviezen verstrekken, akten opstellen, raad geven en bijstand verlenen op juridisch vlak ten behoeve van de werkgever, van de ermee verbonden ondernemingen of instellingen, de ondernemingsverbonden of de leden van die verbonden;
 • in hoofdzaak verantwoordelijkheid dragen op juridisch vlak.


Leden van het IBJ:
 

 • genieten van het “legal privilege”: de adviezen van de bedrijfsjurist aan zijn werkgever zijn vertrouwelijk en bedrijfsjuristen zijn onderworpen aan het beroepsgeheim wanneer ze advies geven
 • hebben toegang tot de opleidingen en activiteiten van het Instituut die veelal in het lidgeld inbegrepen zijn
 • hebben toegang tot het brede netwerk van bedrijfsjuristen en andere partners van het IBJ die de mogelijkheid bieden interessante contacten uit te bouwen en hun kennis en ervaringen te delen.


Raadpleeg de salarisenquête 2014 indien u meer wil weten over het profiel, lonen en trends van de bedrijfsjurist. Meer weten over het IBJ? Lees onze visie-missie.

Employee count :

4


Legal employee count :

2


Function :

Legal Counsel


Main Practices :[ infos ]


Civil
Tax
Litigation
Criminal
Public
Corporate | Commercial | Economic
Social | Work
Other


Region :

Brussels


Contact


Recruiter :

Mr. Ludo Deklerck
Fax: +32 (0) 2 502 65 70
ludo.deklerck@ibj.be

Manager :

Mr. Ludo Deklerck
Fax: +32 (0) 2 502 65 70
ludo.deklerck@ibj.be

Press :

No Contact

Click here to see the ad(s)

Direct links

LexGO Network